ניהול פיננסי למוסדות חינוך

קבוצת ברניר מתמחה במתן שירותים מקצועיים ל"מגזר השלישי", לרבות יעוץ וניהול מחלקת הכספים. 
 

מחלקת תקצוב ותמחור:

 • הכנת תקציב בסיסי לשנת הלימודים.
 • מעקב אחר תקציב, עדכון התקציב במהלך שנת הלימודים.
 • הכנת דוחות ביצוע שוטפים של תקציב מול ביצוע וניתוח הסעיפים.
 • הכנת תקציב של תכניות לימודים חדשות.
 • ביצוע בדיקות כלכליות בנושאים שונים.
 • הכנת ובדיקת תמחורים לפעילויות וקורסים.
 • הכנת בקשות תמיכה לקרנות כגון קרן עיזבונות, מחוננים וכיו"ב.
 • הכנת סעיפי תקציב בתוכנה יעודית (במידה וקיימת) המחוברת לנתוני ביצוע בהנהלת חשבונות בטבלאות קשר, דבר המאפשר מעקב אחר תקציב וביצוע בכל שלב ושלב.
 • הכנת דוחות ביצוע עבור גופים מתוקצבים כגון: משרד החינוך, וועדה לתקצוב ותכנון של המועצה להשכלה גבוהה וכיו"ב.

מחלקת הנהלת חשבונות:

 • טיפול בנושא ספקים, לרבות אישור ובדיקת חשבונות ספקים, בדיקה מול מערכת הזמנות, הכנת הוראות תשלום, הכנת המחאות או מס"ב ספקים בהתאם, מעקב תשלומים, התאמות.
 • רישום וקליטת פקודות יומן.
 • בדיקה ומעקב רישום ההכנסות, לרבות תיאום מול מערכת הגבייה.
 • פתיחת תמחירים וניהול הנהלת חשבונות ע"פ תמחירים ופרויקטים, במידת הצורך (במידה וקיימת תוכנה מתאימה).טיפול ורישום של קופות שכר לימוד, התאמה מול מערכת הגבייה, רישום הכנסות משרדי הממשלה, התאמת הכנסות מול דוחות גופים מתקצבים ומשרדי ממשלה. 
 • מעקב אחר חייבים. טיפול בנושא כספים, לרבות התאמות בנקים, טיפול  בקבצי המחאות למשמרת, מעקב וטיפול בכרטיסי אשראי, התאמות וכיו"ב.
 • חישוב הוצאות עודפות, דיווח למס הכנסה, ביטוח לאומי ומע"מ.
 • הכנת כל החומר הדרוש והעברתו לרואה חשבון החיצוני להכנת דוחות כספיים.
 • בניית מערכת קשר בין מערכת הנהלת חשבונות לבין מערכת תקציב ואפשרות מעקב של ביצוע מול תקציב בכל סעיף וסעיף.
 • הכנת דוחות בקרה להנהלה.

מחלקת שכר:

 • הפקת תלושי שכר, ביצוע והעברת מס"ב משכורות לעובדים.
 • הכנת דוחות קרנות וקופות גמל, קרנות השתלמות וכיו"ב.
 • טיפול בתיאומי מס.
 • מילוי טפסי אבטלה, דמי לידה, מילואים ותאונות עבודה.
 • הפקת דוחות 106, הפקת דוח 126 - ריכוז שנתי של משכורות והעברתו למס הכנסה.
 • הכנת תחשיבי פיצויים והכנת טפסי 161 למס הכנסה.

נושאים אחרים:

 • טיפול בתזרים מזומנים יום-יומי, תוך ביצוע ויסות המזומנים בחשבונות השונים על מנת למקסם את ההכנסות מריבית בבנקים מחד ותשלום לספקים ע"פ מועדי תשלום מאידך.
 • בדיקת חוזים בכל הקשור לנושאי מיסוי ויחסי עבודה, מול היועץ המשפטי של המוסד.
 • מעקב אחר ערבויות שנתקבלו מספקים וערבויות שניתנו.
 • כתיבת נהלים בנושאים שונים.
 • טיפול במכרזים ומעקב אחר חוזים.