הסעות תלמידים בעיריות ומועצות

חברת ברניר שירותי מינהל בע"מ, מתמחה בניהול תקציבי החינוך ברשויות מקומיות, ובכלל זה בניהול ובקרת תקציבי הסעות תלמידים ועובדי הוראה.
 

א. הסעות חינוך מיוחד

 • ארגון ובניית קובץ תלמידי החינוך המיוחד.
 • עריכת טבלת קווי החינוך המיוחד באופן ממוחשב (טבלת נספח א' של קבלני ההסעות).
 • קישור ממוחשב של תלמידי החינוך המיוחד לקווי הסעה.
 • יצירת טבלת בקרה חודשית לכל מסיע על בסיס תאריכים, ימי הסעה, תעריף. טבלה זו משמשת לבקרת חשבון ההסעות המוגש על ידי המסיע לחודש נתון.
 • סיוע בהגשת מסמכי הרשות למשרד החינוך - דווח קווי הסעה בחינוך המיוחד.
 • בקרת הכנסות משרד החינוך לקווי החינוך המיוחד בהתאמה לאישורי פרוטוקול.

ב. הסעות חינוך רגיל

 • ארגון קובץ תלמידי החינוך הרגיל.
 • סיוע בדיווח ממוחשב במערכת "הסעות נט".
 • ארגון טבלת נתוני התלמידים המוסעים בקישור לסמל ישוב, סמל מוסד ושכבת גיל.
 • בדיקת הכנסות משרד החינוך על פי הדוח הממוחשב, בהשוואה לנתוני הרשות.
 • בקרת הוצאות מסיעים, על בסיס טבלת בקרה חודשית ממוחשבת לכל חודש.
 • עריכת אומדני הוצאה והכנסה חודשיים ושנתיים להסעות חינוך רגיל.
   
  במועצות אזוריות:
  בניית מערך דיווח ורישום לרכבי המועצה בקישור למסלול/לעלות.
  בניית מערך רישום חשבונאי לרישום הוצאות מחלקת תחבורה, תוך ייחוסן לפעילויות ברשות המקומית.

ג. הסעות עובדי הוראה

 • ארגון קובץ נתוני עובדי הוראה מוסעים.
 • עריכת טבלת קווי הסעה.
 • ביצוע בקרת הסעות על בסיס טבלת בקרה חודשית (כמפורט בחינוך המיוחד).
 • בקרת הכנסות משרד החינוך.

ד. כללי

 • ניהול וביצוע מכרזי הסעות תלמידים ועובדי הוראה.
 • ארגון נוהלי אב ונוהלים מפורטים למערך ההסעות ברשות.
 • הכנת תקציב מפורט לתחום ההסעות.
 • עריכת מערך נתונים כספיים כוללני לתחום ההסעות (הכנסות והוצאות) על בסיס חודשי ושנתי.
 • עריכת אומדן עלות שנתי לקו הסעות/למסיע ועריכת אומדן הכנסות שנתי לקו הסעות/למסיע, כבסיס לקביעת תקציב חודשי ושנתי.
   

ה. יתרוננו ונסיוננו

 • המשרד מעסיק כלכלנים ורואי חשבון בעלי ניסיון רב בתחום הניהול הכספי והרישום החשבונאי.
 • המשרד עוסק בבקרה כספית בתחום ההסעות ברשויות מקומיות רבות וצבר נסיון רב בתחום.
 • במהלך עבודתנו ברשויות מצאנו חיובי יתר רבים של קבלני הסעות אשר לא אותרו במהלך עבודה שגרתי ברשות.

כמו, כן איתרנו חוסרים משמעותיים בהכנסות ממשרד החינוך הנובעים, בין היתר, מהסיבות הבאות:

 • אי התאמה בין נתוני אישור פרוטוקול לזיכוי הרשות.
 • השמטת קווי הסעה בזיכויי המועצה.
 • תעריפים שגויים ונמוכים מהמאושר לרשות.
 • אישור תעריף ללא מע"מ בקווי חינוך מיוחד/ממוגני ירי.

נשמח לעמוד לרשותכם במתן אינפורמציה על מגוון השרותים שמשרדנו נותן בתחום.
איש הקשר - נושין גדולים, טל': 052-8335159