חשבונאות, מיסוי וכספים

  • ניהול מערכת הנהלת חשבונות.
  • יעוץ מיסוי: מס הכנסה, מס ערך מוסף, ביטוח לאומי ועוד.
  • חוות דעת מקצועיות.
  • ליווי והדרכת רשויות לרגל שינוי שיטת החשבונאות על פי המלצות וועדת ברנע.
  • מתן הרצאות בנושאי חשבונאות, מיסוי ותיקצוב.