תקציב וכלכלה

  • הכנת תקציב על פי יעדים, לרבות תכניות עבודה.
  • עריכת תוכניות הבראה לאיזון התקציב של הרשות.
  • יעוץ ולווי גזברים ומנהלי כספים.
  • יעוץ חשבונאי, כלכלי, תקציבי ותמחירי. עריכת בדיקות כדאיות כלכלית.