הקמה וניהול של מערכות אינוונטר ממוחשבות

כללי: 

לפי דרישות משרד הפנים, חובה על כל רשות מקומית להקים ולנהל מערכת אינוונטר.

כמו כן, במסגרת שינוי שיטת הדיווח הספי ברשויות המקומיות והמעבר לשיטה המצטברת לפי ועדת ברנע, חלה חובה לכלול בספרים מידע בדבר הרכוש הקבוע של הרשות.

"רכוש קבוע": נכסים קבועים אשר משך חייהם המשוער הוא מעבר לתקופת דווח אחת..."

חברת א.ב מערכות מידע בע"מ, נוסדה בשנת 1987.

החברה הינה חלק מקבוצת ברניר. לחברה מומחיות הכוללת, בין השאר:

א. הקמת מערכת מידע אינוונטר ממוחשבת

    בניית מאגר מידע מרכזי לצורך שליטה באינוונטר שבבעלות רשות מקומית מבחינת כמות, סוג, מיקום הפריטים וערכם.   
   באמצעות המערכת תוכל הרשות להפיק מספר דוחות ובינהם:

 •     ריכוז לפי סוג האינוונטר.
 •     חלוקה לפי רמת מוסד, מחלקה, מבנה.
 •     רמה מפורטת עד רמת חדר.

ב. ביצוע ספירת מלאי לפי קטלוג הפריטים

     בניית קטלוג לאינוונטר בלתי מתכלה בלבד. שיטת קיטלוג האינוונטר תאפשר לרשות לקבל נתונים ודוחות ברמות 
     שונות לפי צרכיהם. כל פריט מקבל קוד ספרתי לפי השיטה הנ"ל:

 •      מדור ראשי.
 •      מדור משני.
 •      סוג האינוונטר.
 •      פריטים יקרי ערך.

 ג. הכנת קטלוג מוסדות, מבנים ובכל מבנה - עד רמת חדר

    כל מבנה וכל חדר מקבל קוד ספרתי ייחודי לפי השיטה הנ"ל:

 •     מוסד.
 •     מבנה של מוסד.
 •     כל חדר בתוך מבנה ומוסד אליו הוא שייך.

ד. ניהול שוטף של האינוונטר

 •      טיפול בפריטים חדשים.
 •      העברת וגריעת פריטים קייימים.
 •      טיפול בתרומות ומתנות כרכוש המועצה על פי החוק.
 •      בירורים לפי צורך.

רשימה חלקית של רשויות להן אנו נותנים שרות בתחום זה, בשנים האחרונות: 
 

 • מ.א עמק חפר
 • מ.א מנשה
 • מ.א גזר
 • מ.א עמק לוד
 • מ.א שער הנגב

אחראי תחום:

נשמח לעמוד לרשותכם במתן מידע על מגוון השירותים הניתנים בתחום האמור.

איש הקשר: אראל מידד - 052-2893014