מחשוב

  • פיתוח מודלים ממוחשבים ליצירת דוחות תקופתיים, מעקב תקציבי, מעקב הסכמים, מעקב ביטוחים ועוד.
  • יעוץ למערכות מחשוב.
  • סיוע בקביעת אסטרטגית המחשוב של הרשות המקומית.
  • הדרכה בנושאי מחשוב.