וועדים מקומיים

קבוצת ברניר מספקת חבילת שירותים מקצועיים לוועדים מקומיים כמפורט להלן:

1. שרותי הנהלת חשבונות:

   הנהלת חשבונות כנדרש על פי חוק מועד מקומי.

2. ביקורת רואי חשבון:

    ביקורת הדוח הכספי השנתי תבוצע על ידי מידד הלוי ושות'-רואי חשבון.

3. שרותי גביית מיסי ועד:

    השרות כולל:

  • הוצאת חיובים דו חודשיים.
  • קבלת כספים ורישומם במערכת.
  • מעקב אחר פיגורים.
  • הנפקת תזכורות למפגרים בתשלום, אחת לרבעון.
  • השרות לא כולל אכיפה וחישובי הצמדה וריבית.

4. ייעוץ כלכלי:

    השרות כולל, בין היתר, הכנת תקציב ובדיקת הסכמים והתקשרויות.

5. כפיפות תפקודית:

    החברה תפעל בהתאם להנחיות שינתנו על ידי יו"ר הועד המקומי.

 אחראי תחום:

נשמח לעמוד לרשותכם במתן מידע על מגוון השירותים הניתנים בתחום האמור.

אשת הקשר: נושין גדולים 052-8335159