תו תקן ISO 9001

ברניר שרותי מינהל בע"מ נבחנה ונסקרה ע"י מכון התקנים ונמצאה מתאימה לדרישת התקן הישראלי והתקן הבינלאומי ת"י 2008: ISO 9001.

תאריך האישור הראשוני: 15.04.1996

תוקף האישור: 26.02.2022

האישור מתחדש בכל שנה לתקופה נוספת של שנה לפחות.

 

לחברה קובץ נהלי הבטחת איכות והיא מקפידה לפעול על פיהם.

הנהלים מתעדכנים מעת לעת, על פי צורך.

בוחני מכון התקנים עורכים בחברה מספר מבדקים מידי שנה.