אישורי רואה חשבון

  • המשרד מכין באופן שוטף אישורי רו"ח הנדרשים למשרדי ממשלה, תורמים ואחרים בזמינות יום יומית לרשויות והתאגידים במגוון נושאים :
  • פסטיבלים ופעילויות שונות למשרדים השונים, אישורים לקולות קוראים
  • מענקי השקעות למשרד הכלכלה, פאנלים סולריים, תאורת לד
  • פעילויות תרבות
  • הקמת אולמות ספורט לקרן מתקנים במשרד התרבות והספורט
  • ספריה עירונית
  • אישורים למשרד הדתות: בלניות , בתי עלמין, מקוואות, רישיונות
  • אישורי זכויות מורשה חתימה, ניהול חשבון בנק
  • אישורי מחקר ופיתוח
  • בקשות תמיכה ודוחות ביצוע לקרן עיזבונות

שירותים נוספים

תחומי פעילות

פרוגרמות, תחזיות אוכלוסייה ותוכניות אב

תחזיות אוכלוסייה מפורטות בעולם התכנון העירוני והמוניציפאלי, תחזיות אוכלוסייה ותחזיות דמוגרפיות מפורטות הן הנדבך המרכזי והבסיס העיקרי עליו נשענת רוב עבודת התכנון. למה זה נדרש?

תחומי פעילות

ביקורת דוחות כספיים

מחלקת הביקורת שלנו מתמחים במתן שירותי ראיית חשבון בביקורת דוחות כספיים לרשויות מקומיות ותאגידים בשלטון המקומי. צוותי הביקורת שלנו הינם מומחים בחשבונאות הייחודית הנדרשת למגזר