אישורי רואה חשבון

  • המשרד מכין באופן שוטף אישורי רו"ח הנדרשים למשרדי ממשלה, תורמים ואחרים בזמינות יום יומית לרשויות והתאגידים במגוון נושאים :
  • פסטיבלים ופעילויות שונות למשרדים השונים, אישורים לקולות קוראים
  • מענקי השקעות למשרד הכלכלה, פאנלים סולריים, תאורת לד
  • פעילויות תרבות
  • הקמת אולמות ספורט לקרן מתקנים במשרד התרבות והספורט
  • ספריה עירונית
  • אישורים למשרד הדתות: בלניות , בתי עלמין, מקוואות, רישיונות
  • אישורי זכויות מורשה חתימה, ניהול חשבון בנק
  • אישורי מחקר ופיתוח
  • בקשות תמיכה ודוחות ביצוע לקרן עיזבונות

שירותים נוספים

תחומי פעילות

כלכלה מוניציפלית

תכניות עסקיות ובדיקות כדאיות כלכלית כל פרויקט, טרם היציאה לביצועו, נכון שיהיה מלווה בתוכנית עסקית מפורטת הבוחנת את משמעויותיו הכלכליות ומספקת תמונת מצב כלכלית עתידית

תחומי פעילות

ייעוץ חברתי ושיתוף ציבור

ייעוץ חברתי ועריכת תסקירים חברתיים מחלקת התכנון באורבניקס מתמחה גם בליווי חברתי על שלל מרכיביו – מהו הצורך? דרישה של הגשת נספח חברתי בכל תכנית

תחומי פעילות

בקרה על חשבוניות ספקי הסעות

אנחנו בחברת מוניטק, פיתחנו אוטומציה שבאמצעותה אנו מבצעים בקרת חשבונות אוטומטית לאיתור יעיל ומדויק של פערי נסיעות ותעריפים, טיפול בשגויים מול הספקים ואישור חשבונות לתשלום.