ביקורת דוחות כספיים

מחלקת הביקורת שלנו מתמחים במתן שירותי ראיית חשבון בביקורת דוחות כספיים לרשויות מקומיות ותאגידים בשלטון המקומי.

צוותי הביקורת שלנו הינם מומחים בחשבונאות הייחודית הנדרשת למגזר הרשויות המקומיות והתאגידים ברשויות.

השירותים שאנו מעניקים כוללים עריכה וביקורת דוחות כספיים, דוחות חצי שנתיים ורבעוניים, דוחות התאמה לצורכי מס הכנסה לרבות הגשת הדוחות לרשויות המס.

ניתן דגש בהכנת הדוחות במועד בהתאם ללוחות הזמנים ולדרישות של משרד הפנים ורשם העמותות.

המשרד מכין דוחות כספיים מבוקרים של מגוון רחב של תאגידים עירוניים, מעין עירוניים ורגילים כגון:

 1. עיריות ורשויות מקומיות -דוחות כספיים שנתיים וחצי שנתיים, יישום משרד הפנים, דוח מפורט.
 2. חברות, חברות כלכליות, חברות תאגידי מים וביוב, חברות ניהול
 3. עמותות
 4. מתנ"סים
 5. אגודות שיתופיות
 6. ועדים מקומיים לרבות תקציב בפורמט משרד הפנים
 7. ועדות לתכנון ובניה
 8. איגוד ערים לביוב
 9. איגוד ערים לאיכות הסביבה
 10. בתי ספר, חשבון רשות, חשבון מוניציפלי, תיכון, יסודי
 11. רשויות ניקוז
 12. הכנת דוחות אישיים לראשי רשויות

שירותים נוספים

תחומי פעילות

כלכלה מוניציפלית

תכניות עסקיות ובדיקות כדאיות כלכלית כל פרויקט, טרם היציאה לביצועו, נכון שיהיה מלווה בתוכנית עסקית מפורטת הבוחנת את משמעויותיו הכלכליות ומספקת תמונת מצב כלכלית עתידית

תחומי פעילות

טיפול שוטף מול רשויות המס

ייצוג במס הכנסה וניכויים באמצעות חיבור לשע"מ ייצוג במערכת ביטוח לאומי הפקת שאילתות, מצב חשבון, פירוטים, שליחת פניות הפקת שוברים לתשלום שידור ואישור מקוון לטופס