בקרה על חשבוניות ספקי הסעות

אנחנו בחברת מוניטק, פיתחנו אוטומציה שבאמצעותה אנו מבצעים בקרת חשבונות אוטומטית לאיתור יעיל ומדויק של פערי נסיעות ותעריפים, טיפול בשגויים מול הספקים ואישור חשבונות לתשלום.

שירותים נוספים

תחומי פעילות

ייעוץ חשבונאי ומיסויי, חוות דעת מקצועיות

המשרד מעניק באופן שוטף יעוץ ללקוחות ולצוותי הנהלת החשבונות: חוזרים מקצועיים ימי עיון למנהלי/מנהלות חשבונות תמיכות – יעוץ ולווי בנושא תמיכות ברשויות מקומיות, נוהל תמיכות,

תחומי פעילות

פרוגרמות, תחזיות אוכלוסייה ותוכניות אב

תחזיות אוכלוסייה מפורטות בעולם התכנון העירוני והמוניציפאלי, תחזיות אוכלוסייה ותחזיות דמוגרפיות מפורטות הן הנדבך המרכזי והבסיס העיקרי עליו נשענת רוב עבודת התכנון. למה זה נדרש?