גיבוש מודלים כלכליים ובקרה תקציבית

חברת אורבניקס בעלת ניסיון רב בגיבוש מודלים כלכליים ובקרה תקציבית וכן, בעלת יכולת לבנות מודלים כלכליים המותאמים לפרויקט ומביאים לידי ביטוי את מאפייניו הייחודיים.

להלן דוגמאות למספר מודלים כלכליים שפותחו על ידנו:

  • מודל כלכלי לשיווק שכונות מגורים בשיטת "תכנן ובנה" – גיבוש מודל כלכלי המביא לידי ביטוי את כלל השימושים והמקורות ליזם, בפרויקט מסוג "תכנן ובנה", שיטת שיווק בהסכם משולש: יזם – מדינה – רשות מקומית, במסגרתה היזם לוקח על עצמו את האחריות על פיתוח התשתיות, הקמת מבני הציבור והחינוך והקמת מבני המגורים, ומעמיד שכונה ה"מחכה לתושב".
  • מודל כלכלי לתקצוב רשויות מקומיות בגין פיתוח מואץ למגורים – גיבוש מודל כלכלי האומד את ההשפעות של פיתוח מואץ למגורים על תקציבה השוטף של הרשות המקומית ועל תקציב הפיתוח שלה, ומציע נוסחת תקצוב המביאה לידי ביטוי מאפיינים שונים של הרשות המקומית.
  • מודל כלכלי לתקצוב אשכולות אזוריים – גיבוש מודל כלכלי לתמיכה בהקמת והפעלת אשכולות אזוריים שהינם איגודי ערים משותפים למספר רשויות מקומיות שמטרתם שיתופי פעולה אזוריים, פיתוח כלכלי אזורי ויצירת יתרון לגודל באספקת שירותים מוניציפאליים. המודל הכלכלי מביא לידי ביטוי את המקורות והשימושים בשלבי ההקמה של האשכול, והפעלתו השוטפת.
  • מודל כלכלי לתקצוב וועדים מקומיים במועצות אזוריות – גיבוש מודלים כלכליים במועצות אזוריות רבות, אשר מביאים לידי ביטוי את סמכויות הוועדים המקומיים בהתאם למודל האצלת הסמכויות הקיים, ממפים את המקורות והשימושים לביצוע השירותים המוניציפאליים, ומציעים נוסחה מתאימה לתיקצוב הוועדים המקומיים, בהתאם למאפייניהם.
  • מודל כלכלי לגיבוש צו ארנונה רב שנתי – גיבוש מודל כלכלי לצו ארנונה רב שנתי המביא לידי ביטוי את מדיניות הרשות המקומית, לעידוד שימושים שונים באזורים שונים ולהיפך.

שירותים נוספים

תחומי פעילות

תכניות עסקיות ובדיקות כדאיות כלכלית

כל פרויקט, טרם היציאה לביצועו, נכון שיהיה מלווה בתוכנית עסקית מפורטת הבוחנת את משמעויותיו הכלכליות ומספקת תמונת מצב כלכלית עתידית שלו. מטרת התוכנית העסקית הינה

תחומי פעילות

ליווי בניהול משק המים והביוב

ליווי שוטף בניהול משק הביוב במועצות אזוריות ניהול משק המים והביוב במועצות האזוריות, אשר אינן כפופות לרגולציה של תאגידי מים וביוב, הינו מורכב, זאת בעיקר

תחומי פעילות

חשבות חינוך ברשויות מקומיות

מקסום הכנסות מול משרד החינוך אנו מתמחים בשירותי ייעוץ הכוללים בקרה ומיצוי תקציבי הרשות מול משרד החינוך. השירותים כוללים בין השאר: תקצוב לגני ילדים תקצוב