הנהלת חשבונות במיקור חוץ

קבוצת ברניר מעמידה ללקוחותיה צוותים מיומנים הכוללים מנהלי חשבונות, רואי חשבון, כלכלנים, תמחירנים, גזברים באופן המאפשר שירות כולל ומקיף לרשות המקומית עד להגשת החומר לרואי החשבון.

צוותי הנהלת החשבונות ברשות, מקיימים דיאלוג מקצועי מתמיד עם גורמי המקצוע בקבוצת ברניר ועומדים לרשות הנהלת הרשות (גזבר/מנכ"ל/ראש הרשות) בכל עת.

היתרון הטמון בצוותים במיקור חוץ על פני העסקה ישירה הינו המעטפת המקצועית, גיוס כוח האדם, הכשרתו, העסקתו לאורך שנים תוך לקיחת אחריות מלאה על מלוא התהליך.

שירותים נוספים

תחומי פעילות

הנהלת חשבונות במיקור חוץ

קבוצת ברניר מעמידה ללקוחותיה צוותים מיומנים הכוללים מנהלי חשבונות, רואי חשבון, כלכלנים, תמחירנים, גזברים באופן המאפשר שירות כולל ומקיף לרשות המקומית עד להגשת החומר לרואי

תחומי פעילות

שימוש מיטבי בקרקע והשבחת נכסים עירוניים

שימוש מיטבי בנכס רוב שימושי הקרקע בפועל אינם מנצלים את הפוטנציאל הטמון בהם, הן מבחינת התכנון האפשרי, הן מבחינת האפשרויות הכלכליות העומדות בפני המחזיקים בקרקע,

תחומי פעילות

ליווי שוטף וטיפול במשברים

כחלק מהשירותים הניתנים על ידי חברת מוניטק, אנחנו מלווים באופן שוטף את הרשויות בישיבות בתחום ההיסעים וכן בטיפול במשברים מול חברות ההסעות. במסגרת השירות, אנחנו