הנהלת חשבונות במיקור חוץ

קבוצת ברניר מעמידה ללקוחותיה צוותים מיומנים הכוללים מנהלי חשבונות, רואי חשבון, כלכלנים, תמחירנים, גזברים באופן המאפשר שירות כולל ומקיף לרשות המקומית עד להגשת החומר לרואי החשבון.

צוותי הנהלת החשבונות ברשות, מקיימים דיאלוג מקצועי מתמיד עם גורמי המקצוע בקבוצת ברניר ועומדים לרשות הנהלת הרשות (גזבר/מנכ"ל/ראש הרשות) בכל עת.

היתרון הטמון בצוותים במיקור חוץ על פני העסקה ישירה הינו המעטפת המקצועית, גיוס כוח האדם, הכשרתו, העסקתו לאורך שנים תוך לקיחת אחריות מלאה על מלוא התהליך.

שירותים נוספים

תחומי פעילות

פרוגרמות, תחזיות אוכלוסייה ותוכניות אב

תחזיות אוכלוסייה מפורטות בעולם התכנון העירוני והמוניציפאלי, תחזיות אוכלוסייה ותחזיות דמוגרפיות מפורטות הן הנדבך המרכזי והבסיס העיקרי עליו נשענת רוב עבודת התכנון. למה זה נדרש?

תחומי פעילות

מערכי פסולת

פסולת עודפת – עריכת תחשיבים וליווי ביישום האחריות לטיפול פסולת תעשיה ועסקים ברבות מן הרשויות אינה ברורה והווה כר פורה מיחד לעול כלכלי לרשות המקומית

תחומי פעילות

עריכת תחשיבים לחוקי עזר

תחשיבים כלכליים לחוקי עזר עירוניים חוקי עזר עירוניים מהווים את המקור לסמכות הרשות המקומית לגביית תשלומי חובה למימון פעילותה בתחומים שונים. חלק מחוקי העזר קובעים