הצגה של נתוני תקבולים ותשלומים בגין פעולות חירום מלחמת "חרבות ברזל"

ראשי צוותים יקרים,

בתקופת מלחמת "חרבות ברזל" מועברים לרשויות המקומיות תקציבי סיוע לחירום, לפעמים בהיקפים ניכרים. על הרשויות המקומיות לדאוג למימוש תקציבים אלו על פי ייעודם.
הנחייה זו תחול רק על פעולות שבוצעו בגין תקציבי סיוע לחירום שהועברו לרשויות המקומיות כאמור לעיל.

להלן נקודות מההנחיה:

  1. פעולות חירום הם רק תקבולים ותשלומים שזרמו ברשות המקומית החל מתאריך 07/10/2023.
  2. רשויות מקומיות יהיו רשאיות (אין חובה) לכלול את פעולות החירום בתקציב הרגיל לשנת 2023 בשורת סיכום ייעודית שתופיע בחלקו התחתון של טופס 2, ולא ייכללו בפרקים הייעודיים.
  3. סך התקבולים מפעולות חירום וסך התשלומים לפעולות חירום יסתכמו לסכום זהה.
  4. הצגה בדוחות הכספיים – הרכב התקבולים והתשלומים מפעולות החירום יוצג במסגרת ביאור לדוחות הכספיים.

נשמח לעמוד לרשותכם,

אהוד אברהמי, שותף
קבוצת ברניר
מייל: ehudavr@barnir.co.il
נייד: 052-5239998

חוזרים מקצועיים נוספים

חוזרים מקצועיים

ביטוח לאומי למכיני המשכורות

חל"ת רטרואקטיבי ואבטלה במלחמת "חרבות ברזל" ברצוננו לעדכן בנוגע להצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה-חרבות ברזל) התשפ"ד-2023, אשר אושרה בוועדת הכספים אתמול בערב (8.11.2023)

חוזרים מקצועיים

מענק עידוד חזרה לעבודה – דיוור משלים

שלום רב, בהמשך לדיוור ששלחנו אליכם בתאריך ה- 11.12.23 בנוגע להסכם בין המוסד לביטוח לאומי ובין ממשלת ישראל בדבר מתן מענק לעידוד המשך תעסוקה לתושבים