הצגה של נתוני תקבולים ותשלומים בגין פעולות חירום מלחמת "חרבות ברזל"

ראשי צוותים יקרים,

בתקופת מלחמת "חרבות ברזל" מועברים לרשויות המקומיות תקציבי סיוע לחירום, לפעמים בהיקפים ניכרים. על הרשויות המקומיות לדאוג למימוש תקציבים אלו על פי ייעודם.
הנחייה זו תחול רק על פעולות שבוצעו בגין תקציבי סיוע לחירום שהועברו לרשויות המקומיות כאמור לעיל.

להלן נקודות מההנחיה:

  1. פעולות חירום הם רק תקבולים ותשלומים שזרמו ברשות המקומית החל מתאריך 07/10/2023.
  2. רשויות מקומיות יהיו רשאיות (אין חובה) לכלול את פעולות החירום בתקציב הרגיל לשנת 2023 בשורת סיכום ייעודית שתופיע בחלקו התחתון של טופס 2, ולא ייכללו בפרקים הייעודיים.
  3. סך התקבולים מפעולות חירום וסך התשלומים לפעולות חירום יסתכמו לסכום זהה.
  4. הצגה בדוחות הכספיים – הרכב התקבולים והתשלומים מפעולות החירום יוצג במסגרת ביאור לדוחות הכספיים.

נשמח לעמוד לרשותכם,

אהוד אברהמי, שותף
קבוצת ברניר
מייל: ehudavr@barnir.co.il
נייד: 052-5239998

חוזרים מקצועיים נוספים

חוזרים מקצועיים

מודל חשבוניות

מצורפת הנחיית רשות המיסים בנושא מודל חשבוניות ישראל. לפרטים נוספים היכנסו ללינק נא להיערך בהתאם להנחיות ומול התכנה. החל מ – 1.1.2024 לשאלות ותשובות בנושא