זקיפת שווי שימוש ברכב כהכנסה במלחמת "חרבות ברזל"

נוכח המצב הבטחוני הוחלט ברשות המיסים להקל על עובדים שגוייסו למילואים בצו 8 ועל עובדים שהוצאו לחל"ת ולקבוע כי עובדים אלו, שהחזירו למעסיק את הרכב שהוצמד להם, ייזקף להכנסתם שווי שימוש ברכב באופן יחסי לימים בחודש בהם הרכב היה ברשותם (שווי יחסי). נציין כי שווי יחסי יחושב גם בעת החזרת הרכב לרשותו של העובד.

באשר לעובדים שגויסו למילואים בצו 8, יכול המעסיק לוודא מול העובד או מי מטעמו את החזרת הרכב לרשות המעסיק, לרבות השארתו בשטח.

בשל הנסיבות הביטחוניות המיוחדות, הודעה מהעובד או מי מטעמו באשר להחזרת הרכב/אי העמדת הרכב לרשותו או למי מטעמו בתקופה זו, יכולה להיעשות גם בדיעבד ולכל המאוחר, עד 7 ימי עבודה לאחר סיום תקופת שירות המילואים.

להנחיית רשות המיסים מיום 02.11.23 היכנסו ללינק>>

להנחייה המלאה של רשות המיסים

נשמח לעמוד לרשותכם,
ארז ישראלי, רו"ח
מנהל מחלקת ביקורת,
קבוצת ברניר
מייל: erez@barnir.co.il
נייד: 052-6746528

חוזרים מקצועיים נוספים

חוזרים מקצועיים

מודל חשבוניות

מצורפת הנחיית רשות המיסים בנושא מודל חשבוניות ישראל. לפרטים נוספים היכנסו ללינק נא להיערך בהתאם להנחיות ומול התכנה. החל מ – 1.1.2024 לשאלות ותשובות בנושא