חשבות חינוך ברשויות מקומיות

מקסום הכנסות מול משרד החינוך

אנו מתמחים בשירותי ייעוץ הכוללים בקרה ומיצוי תקציבי הרשות מול משרד החינוך.

השירותים כוללים בין השאר:

  1. תקצוב לגני ילדים
  2. תקצוב לבתי ספר יסודיים
  3. תקצוב והחזרים עבור החינוך המיוחד – סייעות רפואיות, כיתתיות וחריגות
  4. החזרים עבור שרתים ומזכירים
  5. בדיקת יתר הנושאים המפורטים במית"ר כגון קב"טים , קב"סים , שפ"י

אנו מפיקים אחת לחודש ניתוח מית"ר. מדובר על בדיקה של נתונים כמותיים והשוואתם מול הנתונים בפועל לאיתור הפרשים לקודי הנושא במטרה לבדוק תקינות הכספים ובמאמצים לקבל סכומים שניתן לקבל ממשרד החינוך .

תקצוב לגני ילדים

אנו מבצעים בדיקה שכל גני הילדים קלוטים במערכת מית"ר של משרד החינוך כולל טיפול באישורי בטיחות לגני ילדים, קליטת אישורי פתיחת גנים, בדיקת דוח שגויי זכאות ובדיקה שאכן כל הילדים הלומדים פיזית בגנים קלוטים במערכת מית"ר והרשות מקבלת תקצוב בגינם.

תקצוב לבתי ספר יסודיים

אנו מבצעים בדיקת מספרי התלמידים הקלוטים במערכת מית"ר מול תלמידים בפועל וקבלת תקצוב בגינם.

תקצוב והחזרים עבור החינוך המיוחד

אנו מפיקים, אחת לחודש, דו"ח סייעות חינוך מיוחד מפורט לפי סוגי סייעות. לפי דוח זה ניתן לעקוב אחר תקצוב המתקבל ממשרד החינוך עבור כל סודי סייעות החינוך המיוחד.

שרתים ומזכירים

אנו מבצעים גם בדיקת החזרים עבור שרתים ומזכירים

שירותים נוספים

תחומי פעילות

ליווי שוטף וטיפול במשברים

כחלק מהשירותים הניתנים על ידי חברת מוניטק, אנחנו מלווים באופן שוטף את הרשויות בישיבות בתחום ההיסעים וכן בטיפול במשברים מול חברות ההסעות. במסגרת השירות, אנחנו

תחומי פעילות

ליווי בניהול משק המים והביוב

ליווי שוטף בניהול משק הביוב במועצות אזוריות ניהול משק המים והביוב במועצות האזוריות, אשר אינן כפופות לרגולציה של תאגידי מים וביוב, הינו מורכב, זאת בעיקר