טיפול שוטף מול רשויות המס

 • ייצוג במס הכנסה וניכויים באמצעות חיבור לשע"מ
 • ייצוג במערכת ביטוח לאומי
 • הפקת שאילתות, מצב חשבון, פירוטים, שליחת פניות
 • הפקת שוברים לתשלום
 • שידור ואישור מקוון לטופס 126
 • שידור ואישור מקוון לטופס 856
 • דוחות מתקנים ודיווחים
 • התאמות דיווחים שנתיים
 • שידור דוח מפורט מקוון למס ערך מוסף
 • פתיחת תיקים ברשויות המס לתאגידים חדשים עמותות וחברות : מס הכנסה, ניכויים, מס ערך מוסף, ביטוח לאומי
 • בקשות לביטול קנסות ועיצומים כספיים
 • ייצוג מול רשויות המס בביקורת מס הכנסה וניכויים
 • הגשת דוחות שנתיים

שירותים נוספים

תחומי פעילות

גיבוש מודלים כלכליים ובקרה תקציבית

חברת אורבניקס בעלת ניסיון רב בגיבוש מודלים כלכליים ובקרה תקציבית וכן, בעלת יכולת לבנות מודלים כלכליים המותאמים לפרויקט ומביאים לידי ביטוי את מאפייניו הייחודיים. להלן

תחומי פעילות

עריכת מחקרים מגוונים – כלכליים ומוניציפליים

חברת אורבניק בעלת ניסיון רב בקידום מחקרים בתחומים כלכליים – מוניציפאליים, תכנוניים ואחרים. במסגרת זו סקירת ענפים שונים והתפתחותם בארץ ובעולם, מיפוי מצב קיים ובחינת