טיפול שוטף מול רשויות המס

 • ייצוג במס הכנסה וניכויים באמצעות חיבור לשע"מ
 • ייצוג במערכת ביטוח לאומי
 • הפקת שאילתות, מצב חשבון, פירוטים, שליחת פניות
 • הפקת שוברים לתשלום
 • שידור ואישור מקוון לטופס 126
 • שידור ואישור מקוון לטופס 856
 • דוחות מתקנים ודיווחים
 • התאמות דיווחים שנתיים
 • שידור דוח מפורט מקוון למס ערך מוסף
 • פתיחת תיקים ברשויות המס לתאגידים חדשים עמותות וחברות : מס הכנסה, ניכויים, מס ערך מוסף, ביטוח לאומי
 • בקשות לביטול קנסות ועיצומים כספיים
 • ייצוג מול רשויות המס בביקורת מס הכנסה וניכויים
 • הגשת דוחות שנתיים

שירותים נוספים

תחומי פעילות

שימוש מיטבי בקרקע והשבחת נכסים עירוניים

שימוש מיטבי בנכס רוב שימושי הקרקע בפועל אינם מנצלים את הפוטנציאל הטמון בהם, הן מבחינת התכנון האפשרי, הן מבחינת האפשרויות הכלכליות העומדות בפני המחזיקים בקרקע,

תחומי פעילות

סיוע בגיוס משאבים לפרויקטים סביבתיים

לצוותים במחלקת הסביבה והקיימות ניסיון רב בהגשת בקשות לגופים התומכים והמממנים פרויקטים סביבתיים, בין היתר: הקרן לשמירת הניקיון, הקרן לשמירת השטחים הפתוחים ומשרד ירושלים ומורשת.

תחומי פעילות

פיקוח בשטח

פיתחנו בחברת מוניטק אפליקציה ייעודית המתעדת דוחות פיקוח של בקרות בשטח. דוחות הפיקוח נשלחים במייל בהתאם לרשימת תפוצה מוגדרת מראש ונאספים למערכת מוניטק המפיקה דוח