ייעוד מענקים בגין שנת 2023

ראשי צוותים יקרים,

שנת 2023 הציבה אתגרים גדולים גם בתחום ניהול תקציבי הרשויות המקומיות והיכולת לאפשר רציפות בהספקת השירותים המוניציפאליים וזה לנוכח חוסר וודאות שעדין קיימת בצד ההכנסות וגידול בלתי צפוי של הוצאות החירום בצד ההוצאות.

לאור זאת, הוציא משרד הפנים הנחיה בנושא ייעוד מענקים ברשויות מקומיות :

  1. מענקים שנכללו בתקציב 2023 – ככל שהתקציב אושר ע"י המחוז על הרשות המקומית לרשום את המענקים באופן שבו אושרו בתקציב הרגיל ע"י המחוז.
  2. ככל שמדובר במענקים שלא היו כלולים בתקציב המקורי, או שהתקציב לא אושר על ידי המחוז (להלן – "מענקים בלתי מתוקצבים") על הרשות לרשום את הסכום שהועבר בקרן בלתי מיועדת באופן זמני.
  3. בהנחיה המצ"ב, מציג משרד הפנים את דרכי הטיפול בנושא מענקים בלתי מתוקצבים לשנת 2023. 
 

מצ"ב נספח המציג את דרכי הטיפול במענקים הבלתי מתוקצבים בפורמט טבלה (הקריאה אנכית).

נשמח לעמוד לרשותכם,

אהוד אברהמי, שותף
קבוצת ברניר
מייל: ehudavr@barnir.co.il
נייד: 052-5239998

חוזרים מקצועיים נוספים

חוזרים מקצועיים

משרד הפנים – עדכון חוזר מנכ"ל מיוחד

הנחיות המנהל לשלטון מקומי לתקופת בחירות בעקבות דחיית הבחירות היקפה ומשכה של מלחמת "חרבות ברזל" טרם התבררו, אולם הכנסת אישרה חוק לדחיית הבחירות המקומיות, שתוכננו

חוזרים מקצועיים

מענק עידוד חזרה לעבודה

שלום רב, ברצוננו לעדכן כי נחתם הסכם בין המוסד לביטוח לאומי ובין ממשלת ישראל בדבר מתן מענק לעידוד המשך תעסוקה לתושבים שהתפנו מבתיהם במסגרת מלחמת