ייעוץ חברתי ושיתוף ציבור

ייעוץ חברתי ועריכת תסקירים חברתיים

מחלקת התכנון באורבניקס מתמחה גם בליווי חברתי על שלל מרכיביו –

מהו הצורך?

דרישה של הגשת נספח חברתי בכל תכנית מפורטת להתחדשות עירונית.

למי מיועד המוצר?

יזמים, רשויות מקומיות (אגף הנדסה, תכנון עיר, תכנון אסטרטגי, מנהלות להתחדשות עירונית, חברות כלכליות), משרדי ממשלה.

הפתרון במשפט אחד:

כתיבת המלצות חברתיות ותכנוניות לתוכנית התחדשות עירונית, בהתאם לאוכלוסייה המתגוררת כיום במתחם וסביבתו.

כיצד זה פועל?

לפני תחילת כל העבודה תמיד תבוצע פניה לקבלת הנחיות ברמה המקומית. התסקיר יתמקד ביחידות הדיור הקיימות במתחם. התהליך מחויב להתקיים מול בעלי הדירות/הזכויות אך בתוך התהליך אנו מאפשרות גם לשוכרים ודיירי דיור ציבורי להביע את דעתם ולהציע מענים גם לצרכים שעולים מהם.

תוצרים עיקריים:

  • נספח חברתי לתוכניות התחדשות עירונית.
  • תכנית עבודה חברתית ליזם להמשך שיתוף בעלי העניין בתהליך התכנון ככל שהתוכנית מתקדמת.
  • בסיס נתונים מלא ל100% מבעלי הזכויות הכוללת פרטי קשר שלהם/האם חתמו על הסכם ועוד. הקמת נציגויות תושבים לקידום ומימוש התוכנית .

מוצרים משלימים: תהליך שיתוף ציבור בתכנון, סדנת תכנון משתף, ליווי חברתי של היזם/ הרשות משלב התכנון ועד הביצוע וחזרה למתחם המחודש.

שירותים נוספים

תחומי פעילות

ייעוץ חשבונאי ומיסויי, חוות דעת מקצועיות

המשרד מעניק באופן שוטף יעוץ ללקוחות ולצוותי הנהלת החשבונות: חוזרים מקצועיים ימי עיון למנהלי/מנהלות חשבונות תמיכות – יעוץ ולווי בנושא תמיכות ברשויות מקומיות, נוהל תמיכות,