כלכלה מוניציפלית

תכניות עסקיות ובדיקות כדאיות כלכלית

כל פרויקט, טרם היציאה לביצועו, נכון שיהיה מלווה בתוכנית עסקית מפורטת הבוחנת את משמעויותיו הכלכליות ומספקת תמונת מצב כלכלית עתידית שלו.

מטרת התוכנית העסקית הינה קבלת החלטה על היציאה לפרויקט, וכן על אופן הביצוע שלו.

התוכנית מתבססת על סקר שוק המציג את היתרונות היחסיים, את קהל היעד והמתחרים הרלוונטיים, והיא מציגה תחזית תזרים מזומנים ותחזית רווח והפסד, וכן בוחנת את הרווחיות של הפרויקט ואת נקודת האיזון שלו.

חברת אורבניקס בעלת ניסיון של מעל 30 שנה בהכנת תוכניות עסקיות ובדיקות כדאיות כלכלית, לפרויקטים בהקמה עצמית, ב- BOT, או במסגרת שותפויות אחרות.

במהלך השנים, הוכנו על ידנו תוכניות עסקיות רבות לרשות מקומית/יזם פרטי/חברה עירונית/תאגידים ציבוריים ועוד ,לצורך קבלת החלטות על אופן קידום וביצוע פרויקטים ו/או קבלת מימון, או לצורך אישור הפרויקט ע"י הרגולטור הרלוונטי.

מוצרים:

  • תכנית עסקית / בחינת היתכנות כלכלית
  • בחינת חלופות לביצוע פרויקט
  • תכנית אסטרטגית כלכלית להקמת חברה עירונית
  • תכנית עסקית לפרויקטים כלכליים במסגרת קול קורא להתרת חסמים תקציביים של המשרד לפיתוח הנגב והגליל
  • תכנית עסקית לפרויקטים כלכליים במסגרת תכניות המראה

שירותים נוספים

תחומי פעילות

ייעוץ חברתי ושיתוף ציבור

ייעוץ חברתי ועריכת תסקירים חברתיים מחלקת התכנון באורבניקס מתמחה גם בליווי חברתי על שלל מרכיביו – מהו הצורך? דרישה של הגשת נספח חברתי בכל תכנית

תחומי פעילות

בקרה על חשבוניות ספקי הסעות

אנחנו בחברת מוניטק, פיתחנו אוטומציה שבאמצעותה אנו מבצעים בקרת חשבונות אוטומטית לאיתור יעיל ומדויק של פערי נסיעות ותעריפים, טיפול בשגויים מול הספקים ואישור חשבונות לתשלום.

תחומי פעילות

פרוגרמות, תחזיות אוכלוסייה ותוכניות אב

תחזיות אוכלוסייה מפורטות בעולם התכנון העירוני והמוניציפאלי, תחזיות אוכלוסייה ותחזיות דמוגרפיות מפורטות הן הנדבך המרכזי והבסיס העיקרי עליו נשענת רוב עבודת התכנון. למה זה נדרש?