ליווי בניהול משק המים והביוב

ליווי שוטף בניהול משק הביוב במועצות אזוריות

ניהול משק המים והביוב במועצות האזוריות, אשר אינן כפופות לרגולציה של תאגידי מים וביוב, הינו מורכב, זאת בעיקר משום שמרבית המועצות האזוריות מטפלות בתשתיות הביוב שביישוביהן, אך לא מטפלות בתשתיות המים – שתי מערכות הקשורות זו בזו.

תשתיות המים והביוב פרושות על פני שטח גדול ולעיתים רבות זורמות למספר רב של מתקני קצה, פעילות אשר דורשת עמידה מול מספר רב של ספקים וצרכנים. חלק מהמערכות שייכות ליישובים וחלקן האחר שייך למועצה האזורית, מה שלעיתים יוצר שונות גדולה בחיוב בין הצרכנים השונים.

חברת אורבניקס מלווה מספר גדול של מועצות אזוריות, מזה שנים, בניהול השוטף של משק הביוב.

במסגרת זו, אנחנו מנהלים בסיס נתונים המתעדכן באופן שוטף, באמצעותו נעשית על ידנו בחינה חוזרת של תעריפי האגרות ודמי ההקמה והתאמתם לתמונת המצב הקיימת, ניתוח שנתי של הוצאות מול הכנסות ברמת מרכיבי התשתית, גיוס מענקים לתשתיות ביוב, ליווי המועצה האזורית בכניסה לאסדרה לפי כללי רשות המים, והצגת תמונת מצב עדכנית לקבלת החלטות בתחום משק המים והביוב.

ניהול בסיס הנתונים המתעדכן באופן שוטף מאפשר לרשות לשלוט בצורה הטובה ביותר על הוצאות והכנסות משק המים והביוב, ולקבל החלטות נכונות על הקמת תשתיות חדשות וחיבור לתשתיות קיימות.

שירותים נוספים

תחומי פעילות

טיפול שוטף מול רשויות המס

ייצוג במס הכנסה וניכויים באמצעות חיבור לשע"מ ייצוג במערכת ביטוח לאומי הפקת שאילתות, מצב חשבון, פירוטים, שליחת פניות הפקת שוברים לתשלום שידור ואישור מקוון לטופס

תחומי פעילות

ליווי שוטף וטיפול במשברים

כחלק מהשירותים הניתנים על ידי חברת מוניטק, אנחנו מלווים באופן שוטף את הרשויות בישיבות בתחום ההיסעים וכן בטיפול במשברים מול חברות ההסעות. במסגרת השירות, אנחנו

תחומי פעילות

כלכלה מוניציפלית

תכניות עסקיות ובדיקות כדאיות כלכלית כל פרויקט, טרם היציאה לביצועו, נכון שיהיה מלווה בתוכנית עסקית מפורטת הבוחנת את משמעויותיו הכלכליות ומספקת תמונת מצב כלכלית עתידית