ליווי מקצועי תכנוני

יעוץ תכנוני מקצועי לנושאי התחדשות עירונית

תכנית אסטרטגית למדינת ישראל ל- 2040 ,שעל פיה על המדינה להיערך לגדול מכ- 10 מיליון תושבים כיום לכ- 15 מיליון תושבים, קובעת כי הפתרון המרחבי לקליטת התוספת היא בעיקרה באמצעות התחדשות עירונית.

המדינה נערכה מבחינה ארגונית ותכנונית על ידי הקמת רשות ממשלתית להתחדשות עירונית, הקמת מנהלות עירוניות להתחדשות עירונית וכן בהסדרה תכנונית –עדכון תמ"א/38 בתוכניות בנייניות, מימון תוכניות אסטרטגיות להתחדשות מרכזי הערים, תכנון מוטה תחבורה באמצעות תמ"א/70 ועוד.

התחדשות עירונית במהותה הוספת בניה ותושבים על אותו תא שטח. המנגנונים הכלכליים הנוכחים יצרו מפתח של תוספת פי 3 ומעלה של תושבים, שעבורם יש לספק את מלוא התשתיות הפיזיות, הציבוריות והקהילתיות.

התחדשות עירונית הינה פעולה מורכבת והציפוף גורם לקונפליקטים ולכן דורשת תכנון מדוקדק ורב תחומי.

משימה ארוכת טווח זו דורשת ידע מדיסיפלינות שונות, והרשויות השונות ברמת המדינה והרשות המקומית שעסוקים מטבעם יותר ברגולציה, פיקוח, סיוע – צריכות עזרה מקצועית משלימה בתחומים שונים.

לחברת אורבניקס – ידע מצטבר ומתמשך רב בכל הרבדים של יעוץ להתחדשות עירונית , כגון:

  • ניתוח כמותי ומרחבי של תוספת יחידות דיור.
  • ניתוח מאפייני האוכלוסייה וטיפוסי הדיור לאומדן דמוגרפי של האוכלוסייה הנכנסת.
  • חישוב פרוגרמטי כמותי לצורכי חינוך וציבור.
  • המלצות להטמעת הפרוגרמה במרחב המשלב התחדשות המרחב הציבורי הקיים והגדלת המצאי הציבורי בשלל פתרונות.
  • ליווי חברתי, שיתוף ציבור ותסקירים חברתיים
  • סיוע בייצוג המזמין בהסדרת הפתרונות המורכבים שדורשים תיאום בין מוסדות וגופים שונים – מדינה, רשות מקומית והעולם היזמי.
  • סיוע לרשות המקומית בתכנון לביצוע ע"פ שלביות.

למה אנחנו?

אנו מהווים אכסניה למגוון דיסציפלינות רלוונטיות, ניסיון מקצועי מצטבר של כ- 30 שנה, הבנה מובנית איך עיר ועירייה "עובדת" יחד עם ניסיון עשיר עם עבודה עם גורמי תכנון נוספים – אדריכלים, צוותי אגפי הנדסה, תכנון אסטרטגי, מוסדות תכנון ועוד.

בין שלל הלקוחות שעבורם אנו נותנים ייעוץ מקצועי שוטף : עיריית בת ים, עיריית פתח תקווה, עיריית אשדוד, עיריית חולון, עיריית קריית גת ועוד.

שירותים נוספים

תחומי פעילות

סיוע בגיוס משאבים לפרויקטים סביבתיים

לצוותים במחלקת הסביבה והקיימות ניסיון רב בהגשת בקשות לגופים התומכים והמממנים פרויקטים סביבתיים, בין היתר: הקרן לשמירת הניקיון, הקרן לשמירת השטחים הפתוחים ומשרד ירושלים ומורשת.

תחומי פעילות

מקסום הכנסות ממשרד החינוך

הצוותים שלנו בחברת מוניטק בעלי ניסיון רב בתחום מקסום ההכנסות לרשות ממשרד החינוך. מקסום ההכנסות מתבצע במכלול ההיבטים הרלוונטיים: איתור נסיעות, איתור תלמידים, איתור מלווים