ליווי שוטף וטיפול במשברים

כחלק מהשירותים הניתנים על ידי חברת מוניטק, אנחנו מלווים באופן שוטף את הרשויות בישיבות בתחום ההיסעים וכן בטיפול במשברים מול חברות ההסעות. במסגרת השירות, אנחנו מבצעים ניתוחים וסקירות בהתאם לדרישות שעולות ממגוון הגורמים ברשות.

ליווי הצוותים שלנו מייעל את תהליכי הניהול והבקרה ומאפשר קבלת החלטות מושכלת שמובילה לתוצאות יעילות וחסכוניות לטווח הקצר ולטווח הארוך.

שירותים נוספים

תחומי פעילות

מערכי פסולת

פסולת עודפת – עריכת תחשיבים וליווי ביישום האחריות לטיפול פסולת תעשיה ועסקים ברבות מן הרשויות אינה ברורה והווה כר פורה מיחד לעול כלכלי לרשות המקומית

תחומי פעילות

גיבוש מודלים כלכליים ובקרה תקציבית

חברת אורבניקס בעלת ניסיון רב בגיבוש מודלים כלכליים ובקרה תקציבית וכן, בעלת יכולת לבנות מודלים כלכליים המותאמים לפרויקט ומביאים לידי ביטוי את מאפייניו הייחודיים. להלן