מערכות מידע גיאוגרפי GIS (ממ"ג)

השימוש בכלי GIS בחברה בא לידי ביטוי בתחומי התכנון, הסביבה והכלכלה והוא כולל יצירת שכבות מידע מרחבי, ניתוחים מרחביים ומפות, ובעיקרו כולל את הפעולות הבאות:

  • יצירת שכבות מידע מרחבי על סמך תצלומי אוויר ו/או תשריטי תכניות.
  • ניתוחים מרחביים כמותניים ואיכותניים על סמך שאילתות וחיתוכים בין אזורי עניין לשכבות המידע המרחבי הקיימות.
  • יצירת קומפילציה של ייעודי קרקע מאושרים בתחום רשות או אזור על בסיס תשריטי תכניות.
  • המרת מידע טבלאי למידע מרחבי והמרת מידע מרחבי למידע טבלאי.

שירותים נוספים

תחומי פעילות

פיקוח בשטח

פיתחנו בחברת מוניטק אפליקציה ייעודית המתעדת דוחות פיקוח של בקרות בשטח. דוחות הפיקוח נשלחים במייל בהתאם לרשימת תפוצה מוגדרת מראש ונאספים למערכת מוניטק המפיקה דוח

תחומי פעילות

הנהלת חשבונות במיקור חוץ

קבוצת ברניר מעמידה ללקוחותיה צוותים מיומנים הכוללים מנהלי חשבונות, רואי חשבון, כלכלנים, תמחירנים, גזברים באופן המאפשר שירות כולל ומקיף לרשות המקומית עד להגשת החומר לרואי