מערכי פסולת

פסולת עודפת – עריכת תחשיבים וליווי ביישום

 • האחריות לטיפול פסולת תעשיה ועסקים ברבות מן הרשויות אינה ברורה והווה כר פורה מיחד לעול כלכלי לרשות המקומית ומאידך עמידה בפני תביעות משפטיות מצד המגזר העסקי .
 • חוק עזר לפינוי פסולת עודפת מעסקים ותעשיה הינו הכלי העיקרי " לעשות סדר" כלומר לתת למגזר העסקי את השירות המחויב על פי פסיקות בג"צ (פינוי פסולת בסיסית) ולחייב באגרה את פינוי הפסולת העודפת

חברת אורבניקס מתמחה בהכנת התחשיב לחוק עזר שכול :

 • קביעת תעריפי אגרת פינוי פסולת עודפת ממפעלים ועסקים בהתאם לפסיקת בג"צ ואמות המידה של משרד הפנים והמשרד להגנת הסביבה
 • הגשת התחשיב למשרד הפנים ואישורו

בין לקוחותינו: חולון , ראש העין, רחובות, נס ציונה, כפר סבא, גליל עליון, מטה יהודה, עמק יזראעל, מגדל, ראש פינה.

עריכת נספחי פסולת לתב"ע / תכנית בינוי / היתר

בשנים האחרונות נדרשים עורכי תכניות והיתרים לצרף לצוות יועץ פסולת ו/או להגיש נספח פסול. לחברת אורבניקס ידע וניסיון רב בתכנון מערכי פסולת ברשויות מקומיות וכן בייעוץ לאזורי תעסוקה בתי מלון ולמגזר הפרטי בכלל, נשמח לספק את שירותינו הכוללים, בין היתר

 • הכנת נספחי פסולת לתב"עות ותכניות מפורטות להגשה לוועדות המקומיות / המחוזיות
 • הכנת נספחי פסולת להיתרי בניה
 • ייעוץ לאדריכלים / יזמים ומנהלי פרויקטים באופן אצירה ופינוי פסולת לסוגיה

ייעוץ מקצועי וליווי מכרזי פסולת

מכרז לפינוי וטיפול בפסולת הינו אחד הכלים החשובים והעיקריים לניהול מערך הפסולת ברשות המקומית
לאורבניקס ידע וניסיון רב שנים ביעוץ, ליווי וכתיבת מכרזים לטיפול בסוגי פסולת שונים היעוץ כולל בין השאר:

 • ניסוח המפרט המקצועי של מכרז בנושאים שונים כמו פסולת ביתית, גזם, גושית ועוד, על פי החלופה לפינוי וסילוק שמתאימה לרשות
 • השתתפות בכנס קבלנים ומתן מענה על שאלות הבהרה
 • בדיקת ההצעות והכנת חוות דעת מקצועית לוועדת המכרזים
 • ליווי ועדת המכרזים על לבחירת הזוכה ועד לחתימת חוזה המכרז

סיוע במילוי טפסי קולות קוראים ותמיכות

 • קולות קוראים הינן אחת הדרכים העיקריות לקבלת תמיכה על מנת לממן פעילויות ופרויקטים בתחום הסביבה והפסולת
 • קולות הקוראים כוללים בדרך כלל דרישה להצגת תוכנית מפורטת כולל תחשיבים ו/תוכנית עסקית
 • לחברת אורבניקס ניסיון רב במילוי מגוון סוגים של קולות קוראים:
 • מילוי קול קורא להקמת מרכזי מחזור – מ.מ גדרה, עיריית טבריה
 • מילוי קול קורא להקמת מערך לטיפול בפסולת בנין – אשכולות גליל מזרחי והשרון
 • מילוי קול קורא להקמת אתר לטיפול בפסולת בנין – אשכול גליל מזרחי ואיגוד ערים אגן בית נטופה

ייעוץ הנחיה וליווי רשויות אשכולות ואיגודי ערים בניהול ויישום מערך הפסולת

מערך הטיפול בפסולת ברשות המקומית ו/ או באשכולות ואיגודים הינו מערך מורכב הדורש משאבים תפעולים וכלכליים רבים כמו כן יש פעמים רבות צורך להתאם את מערך הניהול והטיפול לשינויים מבניים רגולטורים וציבוריים בתחום הפסולת

לחברת אורבניקס ניסיון של כ 15 שנה ביעוץ וליווי בנושא תוך בדיקת המצב הקיים הצעות לחלופות תוך התייחסות לתחום התפעולי / כלכלי של הטיפול בפסולת, הכנת תוכניות אב /פרוגרמות/ תחשיבים כלכליים ותוכניות עסקיות בתחום הפסולת

רשויות וגופים רבים מבקשים לקדם פרויקטים ומתקנים לטיפול

בין לקוחותינו: אשכול בית הכרם , אשכול גליל מזרחי , אשכול נגב מזרחי , עיריית חיפה , מת"מ חיפה, עיריית לוד, עיריית רמת גן , מוא"ז מטה אשר, מוא"ז מטה יהודה.

שירותים נוספים

תחומי פעילות

מערכות מידע גיאוגרפי GIS (ממ"ג)

השימוש בכלי GIS בחברה בא לידי ביטוי בתחומי התכנון, הסביבה והכלכלה והוא כולל יצירת שכבות מידע מרחבי, ניתוחים מרחביים ומפות, ובעיקרו כולל את הפעולות הבאות: