מקסום פרופיל מורים, רמת שירות ותקן תלמידים באמצעות מערכת נתיב

נתיב מערכות מתמחה במתן ייעוץ להגשת פרופיל מורים ורמות שירות אופטימליים עבור ביה"ס למשרד החינוך. הגשת פרופיל מורים ורמת שירות באופן מקצועי מאפשרות מיצוי מלוא פוטנציאל ההכנסות המגיעות לביה"ס ממשרד החינוך עבור הנושאים הבאים:

  • חשבות חינוך
  • ניהול עצמי
  • רווחה

שירותים נוספים

תחומי פעילות

מערכי פסולת

פסולת עודפת – עריכת תחשיבים וליווי ביישום האחריות לטיפול פסולת תעשיה ועסקים ברבות מן הרשויות אינה ברורה והווה כר פורה מיחד לעול כלכלי לרשות המקומית

תחומי פעילות

ניהול אינוונטר

אנו בקבוצת ברניר עוסקים בהקמה ובניהול שוטף של מערכת המידע הממוחשבת אינוונטר. במסגרת הפעילות, אנו מקימים בתוכנה ייעודית ומתקדמת שפיתחנו, קובץ מלאי כללי, שכולל קטלוג

תחומי פעילות

עריכת תחשיבים לחוקי עזר

תחשיבים כלכליים לחוקי עזר עירוניים חוקי עזר עירוניים מהווים את המקור לסמכות הרשות המקומית לגביית תשלומי חובה למימון פעילותה בתחומים שונים. חלק מחוקי העזר קובעים