מקסום פרופיל מורים, רמת שירות ותקן תלמידים באמצעות מערכת נתיב

נתיב מערכות מתמחה במתן ייעוץ להגשת פרופיל מורים ורמות שירות אופטימליים עבור ביה"ס למשרד החינוך. הגשת פרופיל מורים ורמת שירות באופן מקצועי מאפשרות מיצוי מלוא פוטנציאל ההכנסות המגיעות לביה"ס ממשרד החינוך עבור הנושאים הבאים:

  • חשבות חינוך
  • ניהול עצמי
  • רווחה

שירותים נוספים

תחומי פעילות

חשבות חינוך ברשויות מקומיות

מקסום הכנסות מול משרד החינוך אנו מתמחים בשירותי ייעוץ הכוללים בקרה ומיצוי תקציבי הרשות מול משרד החינוך. השירותים כוללים בין השאר: תקצוב לגני ילדים תקצוב

תחומי פעילות

סיוע בגיוס משאבים לפרויקטים סביבתיים

לצוותים במחלקת הסביבה והקיימות ניסיון רב בהגשת בקשות לגופים התומכים והמממנים פרויקטים סביבתיים, בין היתר: הקרן לשמירת הניקיון, הקרן לשמירת השטחים הפתוחים ומשרד ירושלים ומורשת.

תחומי פעילות

ניהול אינוונטר

אנו בקבוצת ברניר עוסקים בהקמה ובניהול שוטף של מערכת המידע הממוחשבת אינוונטר. במסגרת הפעילות, אנו מקימים בתוכנה ייעודית ומתקדמת שפיתחנו, קובץ מלאי כללי, שכולל קטלוג