מקסום הכנסות ממשרד החינוך

הצוותים שלנו בחברת מוניטק בעלי ניסיון רב בתחום מקסום ההכנסות לרשות ממשרד החינוך. מקסום ההכנסות מתבצע במכלול ההיבטים הרלוונטיים: איתור נסיעות, איתור תלמידים, איתור מלווים שלא תוקצבו או שתוקצבו בחסר על ידי משרד החינוך. בחינת אזורי מיפוי והכנת בקשות להגדלת פר קפיטה.

שירותים נוספים

תחומי פעילות

כתיבת מכרז לספקי הסעות

הצוותים בחברת מוניטק בעלי ניסיון רב בליווי רשויות מקומיות בתהליך איפיון ופרסום מכרזי היסעים. התהליך כולל צלילה לאיתור צרכים, דרך אפיון עם גורמי הרשות הרלוונטיים

תחומי פעילות

ייעוץ חשבונאי ומיסויי, חוות דעת מקצועיות

המשרד מעניק באופן שוטף יעוץ ללקוחות ולצוותי הנהלת החשבונות: חוזרים מקצועיים ימי עיון למנהלי/מנהלות חשבונות תמיכות – יעוץ ולווי בנושא תמיכות ברשויות מקומיות, נוהל תמיכות,

תחומי פעילות

שימוש מיטבי בקרקע והשבחת נכסים עירוניים

שימוש מיטבי בנכס רוב שימושי הקרקע בפועל אינם מנצלים את הפוטנציאל הטמון בהם, הן מבחינת התכנון האפשרי, הן מבחינת האפשרויות הכלכליות העומדות בפני המחזיקים בקרקע,