משרד הפנים – הבהרות והנחיות בתקופת מלחמת "חרבות ברזל"

מצורף סיכום שיחת זום של רו"ח תומר ביטון, מנהל המנהל לשלטון מקומי במשרד הפנים עם מנכ"לים וגזברים בשלטון המקומי.

שימו לב בין היתר לנושאי עדכון ואישור התקציב הרגיל והתקציב הבלתי רגיל.

לקובץ סיכום השיחה

נשמח לעמוד לרשותכם,
רו"ח אהוד אברהמי, שותף
קבוצת ברניר
מייל: ehudavr92@gmail.com
נייד: 052-5239998

חוזרים מקצועיים נוספים