ניהול אינוונטר

אנו בקבוצת ברניר עוסקים בהקמה ובניהול שוטף של מערכת המידע הממוחשבת אינוונטר.

במסגרת הפעילות, אנו מקימים בתוכנה ייעודית ומתקדמת שפיתחנו, קובץ מלאי כללי, שכולל קטלוג פריטים המכיל את כלל הפריטים הרלוונטיים שנמצאים באתרי הרשות.

במידה והרשות משתמשת בתוכנת ה-e.p.r או בתוכנת האוטומציה, אנו מקימים את הפריטים בתוכנות אלה ובהתאם לדרישת הרשות.

יתרה מכך, אנו סופרים ומסמנים את הפריטים הנדרשים בהתאם לדרישות משרד הפנים.

אנו גם עוסקים בניהול שוטף של המלאי, הוספה וגריעה של רכוש וכל זה בשיתוף פעולה מול כל הגורמים הרלוונטיים מטעם הרשות.

נשמח לעמוד לרשותכם,

שירותים נוספים

תחומי פעילות

אישורי רואה חשבון

המשרד מכין באופן שוטף אישורי רו"ח הנדרשים למשרדי ממשלה, תורמים ואחרים בזמינות יום יומית לרשויות והתאגידים במגוון נושאים : פסטיבלים ופעילויות שונות למשרדים השונים, אישורים

תחומי פעילות

גיבוש מודלים כלכליים ובקרה תקציבית

חברת אורבניקס בעלת ניסיון רב בגיבוש מודלים כלכליים ובקרה תקציבית וכן, בעלת יכולת לבנות מודלים כלכליים המותאמים לפרויקט ומביאים לידי ביטוי את מאפייניו הייחודיים. להלן