נתיב הגפ"ן – ליווי פדגוגי ארגוני כלכלי וחשבונאי

נתיב מערכות הקימה לאחרונה מערך שירות הוליסטי, פדגוגי, ארגוני וכלכלי למשרד החינוך, בתי הספר ורשויות. לנתיב מערכות מודל ייחודי בו הלקוח מקבל ליווי על ידי מספר אנשי מקצוע מכל תחום על פי הצורך תוך אחריות מלאה לתכלול מלא של הגפן.

שירותים נוספים

תחומי פעילות

כלכלה מוניציפלית

תכניות עסקיות ובדיקות כדאיות כלכלית כל פרויקט, טרם היציאה לביצועו, נכון שיהיה מלווה בתוכנית עסקית מפורטת הבוחנת את משמעויותיו הכלכליות ומספקת תמונת מצב כלכלית עתידית

תחומי פעילות

סיוע בגיוס משאבים לפרויקטים סביבתיים

לצוותים במחלקת הסביבה והקיימות ניסיון רב בהגשת בקשות לגופים התומכים והמממנים פרויקטים סביבתיים, בין היתר: הקרן לשמירת הניקיון, הקרן לשמירת השטחים הפתוחים ומשרד ירושלים ומורשת.