סיוע בגיוס משאבים לפרויקטים סביבתיים

לצוותים במחלקת הסביבה והקיימות ניסיון רב בהגשת בקשות לגופים התומכים והמממנים פרויקטים סביבתיים, בין היתר: הקרן לשמירת הניקיון, הקרן לשמירת השטחים הפתוחים ומשרד ירושלים ומורשת.

אנו מסייעים ללקוחותינו החל מבניית תפיסת הפרויקט, גיבוש התהליך ואבני הדרך לקידומו, רתימת שותפים וביצוע תחשיב כלכלי לתכנון ו/או לביצוע ועד לכתיבה ועריכה של הטפסים והגשתם בפועל.

שירותים נוספים

תחומי פעילות

ביקורת דוחות כספיים

מחלקת הביקורת שלנו מתמחים במתן שירותי ראיית חשבון בביקורת דוחות כספיים לרשויות מקומיות ותאגידים בשלטון המקומי. צוותי הביקורת שלנו הינם מומחים בחשבונאות הייחודית הנדרשת למגזר

תחומי פעילות

מערכות מידע גיאוגרפי GIS (ממ"ג)

מחלקת הסביבה והקיימות משלבת עבודה בכלי הממ"ג במגוון תכניות ופרויקטים. שירותי הממ"ג מתבססים על טכנולוגיית ESRI שמאפשרת הצגה, עריכה וניתוח נתונים גיאוגרפיים מתקדמים. אנו מתמחים