סיוע בגיוס משאבים לפרויקטים סביבתיים

לצוותים במחלקת הסביבה והקיימות ניסיון רב בהגשת בקשות לגופים התומכים והמממנים פרויקטים סביבתיים, בין היתר: הקרן לשמירת הניקיון, הקרן לשמירת השטחים הפתוחים ומשרד ירושלים ומורשת.

אנו מסייעים ללקוחותינו החל מבניית תפיסת הפרויקט, גיבוש התהליך ואבני הדרך לקידומו, רתימת שותפים וביצוע תחשיב כלכלי לתכנון ו/או לביצוע ועד לכתיבה ועריכה של הטפסים והגשתם בפועל.

שירותים נוספים

תחומי פעילות

גיבוש מודלים כלכליים ובקרה תקציבית

חברת אורבניקס בעלת ניסיון רב בגיבוש מודלים כלכליים ובקרה תקציבית וכן, בעלת יכולת לבנות מודלים כלכליים המותאמים לפרויקט ומביאים לידי ביטוי את מאפייניו הייחודיים. להלן

תחומי פעילות

חשבות חינוך ברשויות מקומיות

מקסום הכנסות מול משרד החינוך אנו מתמחים בשירותי ייעוץ הכוללים בקרה ומיצוי תקציבי הרשות מול משרד החינוך. השירותים כוללים בין השאר: תקצוב לגני ילדים תקצוב

תחומי פעילות

שימוש מיטבי בקרקע והשבחת נכסים עירוניים

שימוש מיטבי בנכס רוב שימושי הקרקע בפועל אינם מנצלים את הפוטנציאל הטמון בהם, הן מבחינת התכנון האפשרי, הן מבחינת האפשרויות הכלכליות העומדות בפני המחזיקים בקרקע,