עריכת מחקרים מגוונים – כלכליים ומוניציפליים

חברת אורבניק בעלת ניסיון רב בקידום מחקרים בתחומים כלכליים – מוניציפאליים, תכנוניים ואחרים.
במסגרת זו סקירת ענפים שונים והתפתחותם בארץ ובעולם, מיפוי מצב קיים ובחינת ההשפעות הצפויות כתוצאה משינויים מוצעים.

להלן דוגמאות למחקרים שקודמו על ידנו:

  • מיפוי כלים לפיתוח כלכלי בשלטון המקומי
  • בחינת התועלות הכלכליות הנובעות מיכולות ניהוליות וארגוניות בשלטון המקומי
  • סקירת התפתחות ענף הכלכלה הכחולה בארץ ובעולם
  • סקירת התפתחות ענף המדטק בארץ ובעולם
  • בחינת השפעת הקמת שדה תעופה בנבטים על האוכלוסייה הבדואית בנגב
  • בחינת התועלות הנובעות מדיווח על העסקת עובדות משק בית, לעובדת, למעסיקה ולמשק

שירותים נוספים

תחומי פעילות

חשבות חינוך ברשויות מקומיות

מקסום הכנסות מול משרד החינוך אנו מתמחים בשירותי ייעוץ הכוללים בקרה ומיצוי תקציבי הרשות מול משרד החינוך. השירותים כוללים בין השאר: תקצוב לגני ילדים תקצוב

תחומי פעילות

פיקוח בשטח

פיתחנו בחברת מוניטק אפליקציה ייעודית המתעדת דוחות פיקוח של בקרות בשטח. דוחות הפיקוח נשלחים במייל בהתאם לרשימת תפוצה מוגדרת מראש ונאספים למערכת מוניטק המפיקה דוח

תחומי פעילות

ייעוץ חברתי ושיתוף ציבור

ייעוץ חברתי ועריכת תסקירים חברתיים מחלקת התכנון באורבניקס מתמחה גם בליווי חברתי על שלל מרכיביו – מהו הצורך? דרישה של הגשת נספח חברתי בכל תכנית