עריכת מחקרים מגוונים – כלכליים ומוניציפליים

חברת אורבניק בעלת ניסיון רב בקידום מחקרים בתחומים כלכליים – מוניציפאליים, תכנוניים ואחרים.
במסגרת זו סקירת ענפים שונים והתפתחותם בארץ ובעולם, מיפוי מצב קיים ובחינת ההשפעות הצפויות כתוצאה משינויים מוצעים.

להלן דוגמאות למחקרים שקודמו על ידנו:

  • מיפוי כלים לפיתוח כלכלי בשלטון המקומי
  • בחינת התועלות הכלכליות הנובעות מיכולות ניהוליות וארגוניות בשלטון המקומי
  • סקירת התפתחות ענף הכלכלה הכחולה בארץ ובעולם
  • סקירת התפתחות ענף המדטק בארץ ובעולם
  • בחינת השפעת הקמת שדה תעופה בנבטים על האוכלוסייה הבדואית בנגב
  • בחינת התועלות הנובעות מדיווח על העסקת עובדות משק בית, לעובדת, למעסיקה ולמשק

שירותים נוספים

תחומי פעילות

אישורי רואה חשבון

המשרד מכין באופן שוטף אישורי רו"ח הנדרשים למשרדי ממשלה, תורמים ואחרים בזמינות יום יומית לרשויות והתאגידים במגוון נושאים : פסטיבלים ופעילויות שונות למשרדים השונים, אישורים

תחומי פעילות

שימוש מיטבי בקרקע והשבחת נכסים עירוניים

שימוש מיטבי בנכס רוב שימושי הקרקע בפועל אינם מנצלים את הפוטנציאל הטמון בהם, הן מבחינת התכנון האפשרי, הן מבחינת האפשרויות הכלכליות העומדות בפני המחזיקים בקרקע,