פיקוח בשטח

פיתחנו בחברת מוניטק אפליקציה ייעודית המתעדת דוחות פיקוח של בקרות בשטח. דוחות הפיקוח נשלחים במייל בהתאם לרשימת תפוצה מוגדרת מראש ונאספים למערכת מוניטק המפיקה דוח קנסות אוטומטי.

באמצעות פיתוח זה, אנו יודעים לבצע מעקב יעיל אחר תהליך הפקת הקנסות המניב רווח כפול – גם תוספת הכנסה לרשות וגם הקפדה על רמת שירות מיטבית מצד קבלני ההסעות.

שירותים נוספים

תחומי פעילות

שימוש מיטבי בקרקע והשבחת נכסים עירוניים

שימוש מיטבי בנכס רוב שימושי הקרקע בפועל אינם מנצלים את הפוטנציאל הטמון בהם, הן מבחינת התכנון האפשרי, הן מבחינת האפשרויות הכלכליות העומדות בפני המחזיקים בקרקע,