פיתוח והשמה של מערכת לניהול הסעות ברשויות מקומיות

אנחנו בחברת מוניטק עוסקים בפיתוח והשמה של מערכת ייחודית וידידותית למשתמש בתחום של ניהול הסעות.
מערכת ניהול ההסעות כוללת איסוף, ניהול ובקרת נתונים, משלב קליטת המוסעים, דרך בניית מסלולים ועד לבקרת חשבונות קבלנים ודיווח למשרד החינוך. כל זאת ועוד נעשה בצורה יעילה וחכמה שחוסכת זמן ועלויות לרשות.

למשל איסוף נתוני התלמידים נעשה באמצעות מגוון אפליקציות ייעודיות למשתמשים שונים, המאפשרים ביצוע חלק ומהיר בפרק הזמן הקצר ביותר טרם פתיחת שנת הלימודים.

בקרת הנתונים כוללת בקרת נתונים שגויים וכפילויות וכן זכאות להסעה לפי הגדרות שקבע משרד החינוך.
דוגמא נוספת – המערכת היא זו שמגדירה את הקבלן המבצע ואת תעריפי הנסיעה בהתאם לזכייה במכרז ההסעות.

שירותים נוספים

תחומי פעילות

ליווי בניהול משק המים והביוב

ליווי שוטף בניהול משק הביוב במועצות אזוריות ניהול משק המים והביוב במועצות האזוריות, אשר אינן כפופות לרגולציה של תאגידי מים וביוב, הינו מורכב, זאת בעיקר

תחומי פעילות

שימוש מיטבי בקרקע והשבחת נכסים עירוניים

שימוש מיטבי בנכס רוב שימושי הקרקע בפועל אינם מנצלים את הפוטנציאל הטמון בהם, הן מבחינת התכנון האפשרי, הן מבחינת האפשרויות הכלכליות העומדות בפני המחזיקים בקרקע,