פרוגרמות, תחזיות אוכלוסייה ותוכניות אב

תחזיות אוכלוסייה מפורטות

בעולם התכנון העירוני והמוניציפאלי, תחזיות אוכלוסייה ותחזיות דמוגרפיות מפורטות הן הנדבך המרכזי והבסיס העיקרי עליו נשענת רוב עבודת התכנון.

למה זה נדרש?

תחזית אוכלוסייה דמוגרפית מפורטת היא מוצר שמטרתו לחזות את היקפי האוכלוסייה באזור גיאוגרפי מוגדר (החל מרמת הרחוב, שכונה, רובע, רשות מקומית, מחוז וכו') עבור טווחי זמן שהוגדרו מראש ויכולים לנוע מטווח הזמן הקצר (עד שנה), בינוני (עד 5 שנים) וארוך (עד 20 שנים קדימה).

תחזית האוכלוסייה לוקחת בחשבון שלל מאפיינים וניתוחים דמוגרפיים כגון: גודל משק בית ממוצע, גיל ממוצע, גדלי שנתונים, חתך חברתי-כלכלי, שיעורי ילודה וגידול לאורך השנים ומאפיינים דמוגרפיים נוספים ממקורות נתונים גלויים ואחרים ככל שיידרשו. בהתאם לפי לימוד וניתוח המצב הקיים שהוצג לעיל, נלקחות בנוסף שלל הנחות בסיס שילוו את התחזית לעתיד. הנחות אלה מגובשות ומבוססות לפי המידע שנותח ולפי הנחיות המזמין ו/או מוסדות התכנון ככל שיידרשו.
ותחזית האוכלוסייה המפורטת הינה מוצר חובה עבור כל גוף המעוניין במידע על המגמות הצפויות בתחום אחריותו בעתיד וזאת לצורך גיבוש החלטות אסטרטגיות ותכנוניות חשובות כהכנה לעתיד. מבין שלל התוצרים והאיכויות שמוצר זה יכול לתרום ולהוות יתרון עבורם ניתן למנות:

  • היערכות לבנייה והקמה של מבני ציבור במרחב שכונתי/עירוני/יישובי/אזורי
  • היערכות להקמת מבני ומוסדות חינוך – עם דגש על עיתוי ההקמה לצורך איתור קרקע מתאימה (שהינו קריטי לצורך השתתפות במימון ממשרד החינוך)
  • היערכות לכניסת אוכלוסייה חדשה במסות גדולות כתוצאה מתכניות מדינה או תכניות ליישובים חדשים והרחבות יישובים קיימים.
  • היערכות לתכנון בתי עלמין והרחבתם
  • היערכות מוקדמת להקמה ובניית תשתיות – מים, ביוב, ניקוז, חשמל וכו'.

מה התוצר ?

תחזית אוכלוסייה מפורטת לפי שנים, בה מפורט היקף האוכלוסייה בכל שנה בטווח התחזית באזור שהוגדר לפי גילאים/קבוצות גיל, יישובים, סוגי אוכלוסייה או כל חלוקה דמוגרפית ותכנונית אחרת.

למה אורבניקס ?

לחברת אורבניקס יתרון יחסי בעבודה מסוג זה לאור הניסיון הרב שנרכש (הן במגזר העירוני והן במגזר הכפרי) בעבודה מול המגזר המוניציפאלי, מינהל התכנון, משרדי ממשלה ויזמים פרטיים והידע הקיים בחברה.

באורבניקס אנו יודעים למזג בין הנתונים מהתחומים השונים לכדי תחזית אוכלוסייה מפורטת שהיא ברמת דיוק של 95% ומעלה!

מדגם מלקוחותינו בתחום :

מ.א משגב, עיריית הרצליה, עיריית חולון, מ.א שומרון, מ.מ אזור, מ.א. עמק חפר ועוד.

שירותים נוספים

תחומי פעילות

מקסום הכנסות ממשרד החינוך

הצוותים שלנו בחברת מוניטק בעלי ניסיון רב בתחום מקסום ההכנסות לרשות ממשרד החינוך. מקסום ההכנסות מתבצע במכלול ההיבטים הרלוונטיים: איתור נסיעות, איתור תלמידים, איתור מלווים

תחומי פעילות

גיבוש מודלים כלכליים ובקרה תקציבית

חברת אורבניקס בעלת ניסיון רב בגיבוש מודלים כלכליים ובקרה תקציבית וכן, בעלת יכולת לבנות מודלים כלכליים המותאמים לפרויקט ומביאים לידי ביטוי את מאפייניו הייחודיים. להלן