שימוש מיטבי בקרקע והשבחת נכסים עירוניים

שימוש מיטבי בנכס

רוב שימושי הקרקע בפועל אינם מנצלים את הפוטנציאל הטמון בהם, הן מבחינת התכנון האפשרי, הן מבחינת האפשרויות הכלכליות העומדות בפני המחזיקים בקרקע, והן מבחינת הצרכים המרחביים של אותם אזורים.

לחברת אורבניקס ניסיון רב בזיהוי של האפשרויות העומדות בפני בעלי הקרקע ובגיבוש מתווה לחלופה המיטבית.

לאחר תהליך עבודה שאנו מבצעים בשיתוף עם הגופים המחזיקים בקרקעות, אנחנו מגבשים מתווה לשיפור השימוש בנכסים, תוך התייחסות למגבלות התכנוניות ולסקר השוק בתחום המבוקש, וכן תוך הערכת הישימות שבכל צעד מומלץ.

תוצר של העבודה יכול להיות למשל המלצה על רה-תכנון או השארת המצב התכנוני הקיים. בהמשך, המלצה על מיקום של שימושי קרקע מיטביים תוך ראיה תכנונית כוללת. בפן הכלכלי תחשיבי כדאיות כלכלית לבינוי, כולל הפעלת מיזמים אפשריים ואופן ההפעלה שלהם.

לאחר בחירת חלופה מועדפת, נבנית תכנית פעולה לביצוע, כולל לו"ז להוצאה לפועל של הפרויקט.

לקוחות לדוגמא עבורם ביצענו עבודות לשביעות רצונם:

עיריית חולון שם גובשה המלצה לרה תכנון של מתחם ציבורי, מסחרי ומלונאי בבעלות עיריית חולון והפיכתו למוקד מטרופוליני, תוך הצבעה על שינויי ייעוד אפשריים והצבעה על אופן ההפעלה המיטבי של הפרויקט (בין חלופות קומבינציה, BOT, מכירת הקרקע וכדו').

עבודה זו נוהלה ובוצעה על ידינו בהובלת צוות משותף עם משרד שמאים ומשרד עו"ד וייעוץ מס.

כמו כן, תהליכים דומים ביצענו יחד עם קיבוץ להבות חביבה, משקי עמק יזרעאל בע"מ, אגודה חקלאית בית יצחק, חברה ארץ ישראלית לישוב עולים בע"מ, ועוד.

את השירות מספקים כלכלנים בעלי ניסיון בתחום התכנון העירוני, ובעלי היכרות עם השלטון המקומי: היבטי תקצוב, ארנונה, השבחה, מיסוי, היבטים תכנוניים, וכן מתכנני ערים ואזורים הבקיאים בתהליכי התכנון והבנייה.

שירותים נוספים

תחומי פעילות

פרוגרמות, תחזיות אוכלוסייה ותוכניות אב

תחזיות אוכלוסייה מפורטות בעולם התכנון העירוני והמוניציפאלי, תחזיות אוכלוסייה ותחזיות דמוגרפיות מפורטות הן הנדבך המרכזי והבסיס העיקרי עליו נשענת רוב עבודת התכנון. למה זה נדרש?

תחומי פעילות

טיפול שוטף מול רשויות המס

ייצוג במס הכנסה וניכויים באמצעות חיבור לשע"מ ייצוג במערכת ביטוח לאומי הפקת שאילתות, מצב חשבון, פירוטים, שליחת פניות הפקת שוברים לתשלום שידור ואישור מקוון לטופס

תחומי פעילות

עריכת מחקרים מגוונים – כלכליים ומוניציפליים

חברת אורבניק בעלת ניסיון רב בקידום מחקרים בתחומים כלכליים – מוניציפאליים, תכנוניים ואחרים. במסגרת זו סקירת ענפים שונים והתפתחותם בארץ ובעולם, מיפוי מצב קיים ובחינת