תכניות עסקיות ובדיקות כדאיות כלכלית

כל פרויקט, טרם היציאה לביצועו, נכון שיהיה מלווה בתוכנית עסקית מפורטת הבוחנת את משמעויותיו הכלכליות ומספקת תמונת מצב כלכלית עתידית שלו.

מטרת התוכנית העסקית הינה קבלת החלטה על היציאה לפרויקט, וכן על אופן הביצוע שלו.

התוכנית מתבססת על סקר שוק המציג את היתרונות היחסיים, את קהל היעד והמתחרים הרלוונטיים, והיא מציגה תחזית תזרים מזומנים ותחזית רווח והפסד, וכן בוחנת את הרווחיות של הפרויקט ואת נקודת האיזון שלו.

חברת אורבניקס בעלת ניסיון של מעל 30 שנה בהכנת תוכניות עסקיות ובדיקות כדאיות כלכלית, לפרויקטים בהקמה עצמית, ב- BOT, או במסגרת שותפויות אחרות.

במהלך השנים, הוכנו על ידנו תוכניות עסקיות רבות לרשות מקומית/יזם פרטי/חברה עירונית/תאגידים ציבוריים ועוד ,לצורך קבלת החלטות על אופן קידום וביצוע פרויקטים ו/או קבלת מימון, או לצורך אישור הפרויקט ע"י הרגולטור הרלוונטי.

מוצרים:

  • תכנית עסקית / בחינת היתכנות כלכלית
  • בחינת חלופות לביצוע פרויקט
  • תכנית אסטרטגית כלכלית להקמת חברה עירונית
  • תכנית עסקית לפרויקטים כלכליים במסגרת קול קורא להתרת חסמים תקציביים של המשרד לפיתוח הנגב והגליל
  • תכנית עסקית לפרויקטים כלכליים במסגרת תכניות המראה

שירותים נוספים

תחומי פעילות

הנהלת חשבונות במיקור חוץ

קבוצת ברניר מעמידה ללקוחותיה צוותים מיומנים הכוללים מנהלי חשבונות, רואי חשבון, כלכלנים, תמחירנים, גזברים באופן המאפשר שירות כולל ומקיף לרשות המקומית עד להגשת החומר לרואי

תחומי פעילות

עריכת מחקרים מגוונים – כלכליים ומוניציפליים

חברת אורבניק בעלת ניסיון רב בקידום מחקרים בתחומים כלכליים – מוניציפאליים, תכנוניים ואחרים. במסגרת זו סקירת ענפים שונים והתפתחותם בארץ ובעולם, מיפוי מצב קיים ובחינת

תחומי פעילות

ליווי שוטף וטיפול במשברים

כחלק מהשירותים הניתנים על ידי חברת מוניטק, אנחנו מלווים באופן שוטף את הרשויות בישיבות בתחום ההיסעים וכן בטיפול במשברים מול חברות ההסעות. במסגרת השירות, אנחנו