ייעוד מענקים בגין שנת 2023

ראשי צוותים יקרים, שנת 2023 הציבה אתגרים גדולים גם בתחום ניהול תקציבי הרשויות המקומיות והיכולת לאפשר רציפות בהספקת השירותים המוניציפאליים וזה לנוכח חוסר וודאות שעדין קיימת בצד ההכנסות וגידול בלתי צפוי של הוצאות החירום בצד ההוצאות. לאור זאת, הוציא משרד הפנים הנחיה בנושא ייעוד מענקים ברשויות מקומיות : מענקים שנכללו בתקציב 2023 – ככל שהתקציב […]

הצגה של נתוני תקבולים ותשלומים בגין פעולות חירום מלחמת "חרבות ברזל"

ראשי צוותים יקרים, בתקופת מלחמת "חרבות ברזל" מועברים לרשויות המקומיות תקציבי סיוע לחירום, לפעמים בהיקפים ניכרים. על הרשויות המקומיות לדאוג למימוש תקציבים אלו על פי ייעודם. הנחייה זו תחול רק על פעולות שבוצעו בגין תקציבי סיוע לחירום שהועברו לרשויות המקומיות כאמור לעיל. להלן נקודות מההנחיה: פעולות חירום הם רק תקבולים ותשלומים שזרמו ברשות המקומית החל […]

הנחיות לרישום ודיווח כספי של מלוות לאיזון התקציב הרגיל לשנת 2023

ראשי צוותים יקרים, להלן הנחיות לרישום ודיווח כספי של מלוות לאיזון התקציב הרגיל: מלוות למימון הסכם שכר ומלוות לצרכי חירום בתקופת מלחמת "חרבות ברזל". הוראת שעה – שימוש בעודפי מזומנים התנהלות בעת מלחמה. תקציר ההנחיה: 1. מלוות למימון הסכם שכר ומלוות לצרכי חירום בתקופת מלחמת "חרבות ברזל" מלוות למימון הסכם שכר ומלוות לצרכי חירום בתקופת […]

הנחיה לסגירת ספרים – ביקורת 2023

ראשי צוותים יקרים, בהתאם לחוזר המנהל הכללי מס' 2/2008 מיום 9 במרץ 2008: "ראש הרשות והגזבר נדרשים לוודא שהדוחות הכספיים הסופיים לשנה שנסתיימה יוגשו לביקורת לא יאוחר מסוף חודש מרס בכל שנה". גזברי הרשויות המקומיות מתבקשים ליישם את הוראות החוזר המחייבות ולוודא הגשה של כל הנדרש לצורך ביקורת שנת 2023 לא יאוחר מיום 31/03/2024. ראו […]

מענק עידוד חזרה לעבודה – דיוור משלים

שלום רב, בהמשך לדיוור ששלחנו אליכם בתאריך ה- 11.12.23 בנוגע להסכם בין המוסד לביטוח לאומי ובין ממשלת ישראל בדבר מתן מענק לעידוד המשך תעסוקה לתושבים שהתפנו מבתיהם במסגרת מלחמת חרבות ברזל, ברצוננו לעדכן כי נפתחה האפשרות להגשת המענק: להגשת המענק לחצו כאן לשאלות – תשובות בנושא המענק לחצו כאן נשמח לעמוד לרשותכם, ארז ישראלי, רו"ח […]

חוזרים מקצועיים לקראת הגשת הדוחות הכספיים | דצמבר 2023

שלום רב, לקראת הגשת הדוחות הכספיים השנתיים, ראו מספר חוזרים שיסייעו לכם בתהליך: מצורף חוזר בנושא: דוחות כספיים ליום 31.12.2023 – התחייבות לפיצויים, לחופשה ולימי מחלה שלא נוצלו: לקריאת החוזר לחצו כאן מצורף חוזר בנושא: הכנות לעריכת הדוח הכספי ליום 31 בדצמבר 2023 ברשויות מקומיות וועדים מקומיים:           לקריאת החוזר לחצו כאן […]

מענק עידוד חזרה לעבודה

שלום רב, ברצוננו לעדכן כי נחתם הסכם בין המוסד לביטוח לאומי ובין ממשלת ישראל בדבר מתן מענק לעידוד המשך תעסוקה לתושבים שהתפנו מבתיהם במסגרת מלחמת חרבות ברזל. להנחייה המלאה של ביטוח לאומי לחצו כאן>> להסכם שנחתם לחצו כאן נשמח לעמוד לרשותכם, ארז ישראלי, רו"ח מנהל מחלקת ביקורת קבוצת ברניר מייל: erez@barnir.co.il נייד:052-6746528

תקצוב רשויות מקומיות בתקופת מלחמת "חרבות ברזל"

מצ"ב מכתבו של חיים ביבס ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי לראשי הרשויות המקומיות מיום 25.10.23, המעדכן את סיכום הפגישה המשותפת שהתקיימה עם שרי האוצר והפנים בנושא הנדון. הבהרה בנושא מענק גמיש (סעיף 2 במכתב) – בימים אלו, ניתן מענק גמיש על סך 70 מילש"ח לכלל השלטון המקומי, בהתאם לקריטריונים, במטרה לשפות […]

הנחיות לעניין תרומות – מלחמת "חרבות ברזל"

מצורפות הנחיות בנושא תרומות של מס הכנסה, מע"מ ורשם העמותות. להנחיות מס הכנסה לחצו כאן להנחיות מע"מ לחצו כאן להנחיות רשם העמותות לחצו כאן נשמח לעמוד לרשותכם, ארז ישראלי, רו"ח מנהל מחלקת ביקורת, קבוצת ברניר מייל: erez@barnir.co.il נייד: 052-6746528

הקלות בשל מלחמת "חרבות ברזל" | רשות המיסים

לאור המצב הבטחוני בו שרויה המדינה עקב מלחמת ״חרבות ברזל״, ועל מנת להקל על ציבור לקוחות רשות המיסים, החליטה רשות המיסים, על מתן הקלות. להנחיות לחצו כאן נשמח לעמוד לרשותכם, ארז ישראלי, רו"ח מנהל מחלקת ביקורת, קבוצת ברניר מייל: erez@barnir.co.il נייד: 052-6746528

הנחיית רשם העמותות לשימוש בכרטיסי אשראי בעמותות וחל"צ

במסגרת ההתמודדות הלאומית עם מצב החירום עקב מלחמת ""חרבות ברזל", מפרסמת רשמת העמותות וההקדשות הודעה המאפשרת לעמותות וחברות לתועלת ציבור לעשות שימוש בכרטיסי אשראי ואמצעי תשלום. להלן ההנחיה המלאה נשמח לעמוד לרשותכם, ארז ישראלי, רו"ח מנהל מחלקת ביקורת, קבוצת ברניר מייל: erez@barnir.co.il נייד: 052-6746528

מודל חשבוניות

מצורפת הנחיית רשות המיסים בנושא מודל חשבוניות ישראל. לפרטים נוספים היכנסו ללינק נא להיערך בהתאם להנחיות ומול התכנה. החל מ – 1.1.2024 לשאלות ותשובות בנושא ללחצו כאן נשמח לעמוד לרשותכם, ארז ישראלי, רו"ח מנהל מחלקת ביקורת, קבוצת ברניר מייל: erez@barnir.co.il נייד: 052-6746528