הנחיות לרישום, שימוש וייעוד במענקים שניתנו בעקבות מלחמת "חרבות ברזל"

ראשי צוותים יקרים, ראו מטה הנחיית משרד הפנים בנושא: הנחיות לרישום, שימוש וייעוד במענקים שניתנו בעקבות מלחמת "חרבות ברזל". הנחיה זו הינה בהמשך להנחיה שפורסמה על ידי משרד הפנים מיום 31.12.23 ייעוד מענקים בגין שנת 2023. לנוחיותכם, לחצו כאן לקישור להנחיה מיום 31.12.23. לחצו כאן להנחיות לרישום, שימוש וייעוד במענקים >> נשמח לעמוד לרשותכם, אהוד […]

משרד הפנים: ספר ירוק – תמצית הנחיות מקצועיות לשנת הביקורת 2023

ראשי צוותים יקרים, לנוחיותכם, להלן הפניות לתמצית עדכונים והנחיות חדשות מתוך הספר הירוק לשנת 2023 (לא כולל הפניות ועדכונים של עבודת המבקר – טכני). להלן מספר נקודות: 1) בתחילת הספר הירוק ישנם שני עמודים שאינם ממוספרים המציינים מה חדש בשנת2023 – הח"מ הפנה משם לעדכונים/הנחיות כפי שצויין ברישא – ראו חומרים בתחתיתהדיוור.תשומת לב להצגה של […]

ייעוד מענקים בגין שנת 2023

ראשי צוותים יקרים, שנת 2023 הציבה אתגרים גדולים גם בתחום ניהול תקציבי הרשויות המקומיות והיכולת לאפשר רציפות בהספקת השירותים המוניציפאליים וזה לנוכח חוסר וודאות שעדין קיימת בצד ההכנסות וגידול בלתי צפוי של הוצאות החירום בצד ההוצאות. לאור זאת, הוציא משרד הפנים הנחיה בנושא ייעוד מענקים ברשויות מקומיות : מענקים שנכללו בתקציב 2023 – ככל שהתקציב […]

הצגה של נתוני תקבולים ותשלומים בגין פעולות חירום מלחמת "חרבות ברזל"

ראשי צוותים יקרים, בתקופת מלחמת "חרבות ברזל" מועברים לרשויות המקומיות תקציבי סיוע לחירום, לפעמים בהיקפים ניכרים. על הרשויות המקומיות לדאוג למימוש תקציבים אלו על פי ייעודם. הנחייה זו תחול רק על פעולות שבוצעו בגין תקציבי סיוע לחירום שהועברו לרשויות המקומיות כאמור לעיל. להלן נקודות מההנחיה: פעולות חירום הם רק תקבולים ותשלומים שזרמו ברשות המקומית החל […]

הנחיות לרישום ודיווח כספי של מלוות לאיזון התקציב הרגיל לשנת 2023

ראשי צוותים יקרים, להלן הנחיות לרישום ודיווח כספי של מלוות לאיזון התקציב הרגיל: מלוות למימון הסכם שכר ומלוות לצרכי חירום בתקופת מלחמת "חרבות ברזל". הוראת שעה – שימוש בעודפי מזומנים התנהלות בעת מלחמה. תקציר ההנחיה: 1. מלוות למימון הסכם שכר ומלוות לצרכי חירום בתקופת מלחמת "חרבות ברזל" מלוות למימון הסכם שכר ומלוות לצרכי חירום בתקופת […]

הנחיה לסגירת ספרים – ביקורת 2023

ראשי צוותים יקרים, בהתאם לחוזר המנהל הכללי מס' 2/2008 מיום 9 במרץ 2008: "ראש הרשות והגזבר נדרשים לוודא שהדוחות הכספיים הסופיים לשנה שנסתיימה יוגשו לביקורת לא יאוחר מסוף חודש מרס בכל שנה". גזברי הרשויות המקומיות מתבקשים ליישם את הוראות החוזר המחייבות ולוודא הגשה של כל הנדרש לצורך ביקורת שנת 2023 לא יאוחר מיום 31/03/2024. ראו […]

תקצוב רשויות מקומיות בתקופת מלחמת "חרבות ברזל"

מצ"ב מכתבו של חיים ביבס ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי לראשי הרשויות המקומיות מיום 25.10.23, המעדכן את סיכום הפגישה המשותפת שהתקיימה עם שרי האוצר והפנים בנושא הנדון. הבהרה בנושא מענק גמיש (סעיף 2 במכתב) – בימים אלו, ניתן מענק גמיש על סך 70 מילש"ח לכלל השלטון המקומי, בהתאם לקריטריונים, במטרה לשפות […]

משרד הפנים – הבהרות והנחיות בתקופת מלחמת "חרבות ברזל"

מצורף סיכום שיחת זום של רו"ח תומר ביטון, מנהל המנהל לשלטון מקומי במשרד הפנים עם מנכ"לים וגזברים בשלטון המקומי. שימו לב בין היתר לנושאי עדכון ואישור התקציב הרגיל והתקציב הבלתי רגיל. לקובץ סיכום השיחה נשמח לעמוד לרשותכם, רו"ח אהוד אברהמי, שותף קבוצת ברניר מייל: ehudavr92@gmail.com נייד: 052-5239998

משרד הפנים – עדכון חוזר מנכ"ל מיוחד

הנחיות המנהל לשלטון מקומי לתקופת בחירות בעקבות דחיית הבחירות היקפה ומשכה של מלחמת "חרבות ברזל" טרם התבררו, אולם הכנסת אישרה חוק לדחיית הבחירות המקומיות, שתוכננו ליום ה- 31 באוקטובר 2023, ל-30 בינואר 2024. במייל זה צורף עדכון חוזר מנכ"ל מיוחד בעקבות דחיית הבחירות לרשויות המקומיות. נושאי העדכון הינם: צו ארנונה אישור תקציב הרשות המקומית לשנת […]