הנחיה לסגירת ספרים – ביקורת 2023

ראשי צוותים יקרים,

בהתאם לחוזר המנהל הכללי מס' 2/2008 מיום 9 במרץ 2008:
"ראש הרשות והגזבר נדרשים לוודא שהדוחות הכספיים הסופיים לשנה שנסתיימה יוגשו לביקורת לא יאוחר מסוף חודש מרס בכל שנה".

גזברי הרשויות המקומיות מתבקשים ליישם את הוראות החוזר המחייבות ולוודא הגשה של כל הנדרש לצורך ביקורת שנת 2023 לא יאוחר מיום 31/03/2024.

ראו הנחית משרד הפנים בנושא:

נשמח לעמוד לרשותכם,

אהוד אברהמי, שותף
קבוצת ברניר
מייל: ehudavr@barnir.co.il
נייד: 052-5239998

חוזרים מקצועיים נוספים

חוזרים מקצועיים

מודל חשבוניות

מצורפת הנחיית רשות המיסים בנושא מודל חשבוניות ישראל. לפרטים נוספים היכנסו ללינק נא להיערך בהתאם להנחיות ומול התכנה. החל מ – 1.1.2024 לשאלות ותשובות בנושא

חוזרים מקצועיים

מענק עידוד חזרה לעבודה – דיוור משלים

שלום רב, בהמשך לדיוור ששלחנו אליכם בתאריך ה- 11.12.23 בנוגע להסכם בין המוסד לביטוח לאומי ובין ממשלת ישראל בדבר מתן מענק לעידוד המשך תעסוקה לתושבים