הנחיות משלימות להגשת מסגרת תקציב לשנת 2024 –הקרן להרחבת ההשקעה בתושב ולהגדלת היצע הדיור

ראשי צוותים יקרים,

להלן הנחיות שפורסמו על ידי ד"ר יוסי בנישתי, מנהל אגף בכיר בקרה וכלכלה במשרד הפנים בנושא הקרן להרחבת ההשקעה בתושב ולהגדלת היצע הדיור.

להלן תמצית הסעיפים בהנחיה:

סעיף 1 – תנאי הזכאות וקבלת המענק – צד ההכנסה בתקציב הרשות המקומית.

סעיף 2 – כללי הפרשה לקרן – צד ההוצאה בתקציב הרשות המקומית.

תשומת לב כי גובה ההפרשה של הארנונה שאינה למגורים לשנים 2024-2025 שמעל 2,000 ש"ח לנפש, תעמוד על 27.5% (ולא 28%).

סעיף 3 – הוראות נוספות ליישום – כולל סעיף סנקציות לגבי רשות מקומית שלא העבירה לקרן בשנה מסוימת את ההפרשה שהיא חייבת בה.

סעיף 4 – הנחיות לעניין תקציב 2024 – רישום ברוטו בתקציב הרשות (רישום הכנסה בנפרד מרישום ההוצאה) והנחיות רישומיות.

נשמח לעמוד לרשותכם,

אהוד אברהמי, שותף
קבוצת ברניר
מייל: ehudavr@barnir.co.il
נייד: 052-5239998

חוזרים מקצועיים נוספים

חוזרים מקצועיים

ייעוד מענקים בגין שנת 2023

ראשי צוותים יקרים, שנת 2023 הציבה אתגרים גדולים גם בתחום ניהול תקציבי הרשויות המקומיות והיכולת לאפשר רציפות בהספקת השירותים המוניציפאליים וזה לנוכח חוסר וודאות שעדין

חוזרים מקצועיים

מודל חשבוניות

מצורפת הנחיית רשות המיסים בנושא מודל חשבוניות ישראל. לפרטים נוספים היכנסו ללינק נא להיערך בהתאם להנחיות ומול התכנה. החל מ – 1.1.2024 לשאלות ותשובות בנושא